Nejen zaměstnavatelé, kterým díky legislativě předkládá vystrašenou pracovní sílu, ale ani živnostníci nejsou 
z mého pohledu obyčejní lidé, které by ČSSD měla především hájit, neboť obyčejný člověk musí zaplatit na daních přesně z toho, co skutečně vydělal.

Nic nechtějí?

Byl jsem živnostník, musel jsem vést peněžní deník a daně jsem platil z rozdílu mezi  příjmy a náklady. Připadalo 
a připadá mi to logické – spravedlivé, a proto dnes statistiky nespravedlnost dokazují,  neboť  živnostnici,  na rozdíl od pracujících v závislé pracovní činnosti,  mají marginální podíl na výběru daní, čemuž se daňovou optimalizací a šibalstvím vyhýbají i mnozí podnikatelé.

Přitom všechny skupiny naší společnosti  „spotřebovávají" lékařskou péči, silnice, policii, soudy, školy atd. úplně stejně. Není tedy pravdou, že od státu podnikatelé a živnostníci nic nechtějí.

Má úvaha o příčině volebního pádu ČSSD, byť nejsem 
z pohledu dosaženého vzdělání dostatečně kompetentní, má politologické ambice. Tedy popsat a vyhodnotit její výsledek voleb do europarlamentu.

A neboť si myslím, že na svoji historicky nejsilnější voličskou skupinu ČSSD rok od roku (volby od voleb) zapomíná (kašle), neboť v honění více zajíců najednou vidí prvek modernosti, tak na příkladu živnostníků, bez toho, že bych naznačil, že proti nim něco osobně mám, či si jejich služeb nevážil, neboť jen blbec nebere, co mu blbec legálně dává, chci  ukázat, že ani oni nejsou voličská skupina,
o kterou by měla ČSSD primárně bojovat, neboť  raději slyší hlas pravice, že jsou solí této země, ač to daňový výběr neukazuje, a hlavně její snahu udělat ze zaměstnanců pracovní sílu, kterou by bylo nejlepší ráno nabrat a večer propustit, aby s ní nebyly žádné ekonomické, natož sociální,  starosti.

Je nečitelná?

Bohužel, i díky pasivitě odborů, pravé ruce a zásobárně volebních lídrů ČSSD, se jim to možná brzo podaří. Zkrátka 
a dobře, polopaticky řečeno.

ČSSD se nikdy tak intenzivně neomlouvala obyčejným lidem za mizernou minimální mzdu, mizerné důchody, tři dny nemocenské bez náhrady, zhoršení pracovně-právního práva, nedůstojnou podporu 
v nezaměstnanosti, a tak bych mohl pokračovat dál a dál, jako se za epresivně pronesená slova Mládka omlouvala pravici.

Proto se podle mne nemůže divit, že jí jejím historickým posláním předurčení voliči nevolí.

Politika je o jasných signálech, v horším případě o umě zamaskovaném populismu. Rozhodně ne o modernizaci, což dokazují úspěšné  pravicové strany chlubící se bezohlednou dikcí kapitalistů 
19. století. Možná právě proto je ČSSD z hlediska obyčejných voličů naprosto nečitelná 
a možná právě proto ztratili víru, že je tu pro ně.

Autor: František Štván
Poznámka: Mezititulky jsou redakční.