Dosud čištění komunikací v ulicích města zajišťovala vysoutěžená firma. Další změnou je, že došlo k jinému rozdělení rajonů, a to kvůli lepší návaznosti. Navíc bude čištění probíhat ve dvou vlnách v 7 a v 10 hodin.

Na všech místech, kterých se čištění týká, by se měly s týdenním předstihem objevit značky se zákazem stání. Blokové čištění ulic bude ve městě probíhat od dubna do června.

Rozpis, kde bude blokové čištění ulic probíhat v dubnu, najdete na webu města.