Už na podzim by měly téct splašky v Chřibské do čistírny odpadních vod. Dnes končí přepady ze septiků většinou v Chřibské Kamenici. Výstavba nové kanalizace pro Chřibskou je jednou z největších investic Severočeské vodárenské společnosti (SVS) v tomto roce na Děčínsku.

„V Chřibské vybudujeme novou čistírnu odpadních vod a zajistíme opravu několika úseků splaškové kanalizace. Zároveň je nutné provést rekonstrukci nevyhovujících úseků více než stoletého vodovodu,“ poznamenal mluvčí SVS Jiří Hladík.
Chřibská se o opravu kanalizace snažila sedm let, stejně jako o výstavbu čističky. Nové kanalizace se dočká část města od pošty nedaleko náměstí až do Dolní Chřibské.

„Po spuštění kanalizace a čističky by na ně měly být napojeny přibližně dvě třetiny města. Ty doposud využívají septiky s přepadem do potoka,“ uvedl chřibský starosta Jan Machač.

Kromě rodinných domů nebo chalup se na kanalizaci a následně na čistírnu odpadních vod napojí také městské budovy, například dům s pečovatelskou službou nebo škola. Připojené budou také paneláky. „Některé přípojky kanalizace zaplatíme ze svého rozpočtu,“ uvedl Jan Machač.

Práce na nové kanalizaci začaly ve Chřibské už loni v létě a hotovo by mělo být do konce letošního září. „Jednou z variant bylo celý úsek silnice vedoucí skrz město uzavřít. To by ale velmi výrazně zkomplikovalo lidem život. I přes některé problémy při stavbě se zatím daří termíny dodržovat,“ řekl starosta Machač.

Na čistírně by se tak mělo pracovat od března do července. Od června do srpna by pak měla páteřní silnice v Chřibské dostat nový asfaltový povrch. „Se Správou a údržbou silnic jsme se domluvili, že opraví celý úsek až ke křižovatce na Doubici. Tedy více než dva kilometry,“ popsal Jan Machač, co Chřibskou ještě letos čeká.

OPRAVY BUDOU I JINDE

Kromě kanalizace ve Chřibské letos čeká Severočeskou vodárenskou společnost na Děčínsku ještě několik velkých investic. Jednou z nich bude oprava vodovodu a kanalizace v České Kamenici v Hálkově, Spojovací a v ulici Boženy Němcové. Napilno budou mít vodaři také v Děčíně, kde se pustí do oprav kanalizace a vodovodu například v Bezručově ulici v centru Podmokel. Bagry se kvůli odvodu splašků zakousnou také do Budapešťské, Fibichovy a Jánské ulice v děčínské čtvrti Letná.

V Děčíně se už několik let mluví o další velké investici do kanalizace, která by měla velmi výrazně ovlivnit život ve městě. Opravy by se měl dočkat úsek od křižovatky Teplické ulice s Pivovarskou až ke křižovatce s ulicí Čs. mládeže.
Tuto opravu ale SVS pro tento rok v plánech nemá. Na jaře totiž začne revitalizace Podmokel a další velká stavba by mohla především dopravní situaci v levobřežním středu města ještě více zkomplikovat.

Hned dvě výustě kanalizace by měly v brzké době zmizet v Rumburku. Jednou z nich je výusť v Kalné ulici, jež odvádí odpadní vody z 36 domů v Kalné, Malé, Zadní, Zámečnické a ulici Stanko Vodičky do Lučního potoka, který teče do Mandavy. Do toho ústí také další kanalizace, tentokrát v Nerudově ulici. Kanalizace je v natolik špatném stavu, že v jejím okolí vznikají kaverny. V obou případech vymění Severočeská vodárenská společnost také vodovod.