Výrazně zpomalit by se mělo rozpadání kamenných bloků ve skalním městě v Tisé. Správa chráněné krajinné oblasti totiž nechala díky dotaci opravit chodníčky vedoucí skalním městem. Díky tomu nebude déšť odplavovat písek od skalních bloků.

Měkký pískovec skal se drolí

Eroze je velkým problémem nejen této přírodní památky, ale prakticky všech pískovcových útvarů. Ochranáři se proto rozhodli letos v květnu pustit do velkých oprav chodníků.
„Pískovec je zde velmi měkký a snadno se drolí, zároveň je skalní město hojně navštěvováno turisty a horolezci, kteří k erozi svým pohybem také přispívají," vysvětluje Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Během uplynulých měsíců byly do míst s erozním smyvem umístěny desítky dubových přehrážek o celkové délce 1 150 metrů, které zabraňují odnosu písku dále od skal.
Povrch turistických stezek, které místy také erodují, pomohly zpevnit pískovcové schody.

„Tiské stěny představují velmi cenné přírodní dědictví a jsem velmi rád, že se nám podařilo získat potřebné finanční prostředky na jeho podporu," uvádí Petr Kříž, vedoucí Správy CHKO Labské pískovce a krajského střediska Ústí nad Labem.

O údržbu se postará obec

Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce bude v rámci udržitelnosti projektu úzce spolupracovat s obcí Tisá, v jejímž katastrálním území se přírodní památka Tiské stěny nachází.
„Obec Tisá je připravena zajistit následnou péči o vybudované prvky," potvrzuje starosta obce Tisá Jiří Jandásek. „Již několik let se staráme o turistické stezky na celém území Tiských stěn, takže zajištění údržby prvků protierozní ochrany je logickým krokem," dodává.

Podrobněji o projektu informují dvě velkoplošné tabule, které jsou umístěny 
v blízkosti pokladen. Na nich se můžou turisté dozvědět více o erozních procesech 
a shlédnout fotky ukazující některá místa před a po realizaci opatření.

Skalní město v Tisé je ojedinělé rozlohou i pestrostí jednotlivých skalních útvarů. Až do konce 18. století, kdy začali Tiské stěny objevovat ve větší míře turisté, bylo skalní město opředeno mýty a bájemi. Řada místních věřila, že je to ďáblovo dílo. Až do roku 1918 bylo možné skalami procházet pouze s průvodcem.

Řada skalních útvarů má svá jména. Poprvé byla některá ze skal v Tisé pojmenována ve dvacátých letech 19. století.