Pokračující obnova děčínského zámku a podzámčí postupně otevírá přístup do míst, kam se veřejnost běžně nedostala. Bude to platit i v případě kryté spojovací chodby, kterou kdysi členové rodiny Thunů procházeli ze zámku na bohoslužby do kostela Povýšení sv. Kříže.

„Ta spojovací chodba, do které se vstupovalo pod glorietem v Růžové zahradě, je prakticky vydrancovaná. Chybí tam podlahy, rozpadlé jsou stropy i poničené zdi. Stojíme proto před úkolem navrhnout takový postup obnovy, aby došlo k navrácení chodby do téměř původního stavu,“ tvrdil architekt Václav Girsa.

Právě jemu a týmu jeho spolupracovníků z pražského Ateliéru obnovy a konzervace historických sídel město svěřilo zpracování studie a posléze projektu proměn, které umožní zpřístupnění chodby návštěvníkům zámku i samotným obyvatelům Děčína.

„Zatím jsem se seznámil jen s některými dílčími návrhy připravované rekonstrukce. Chceme do úspěšného konce dovést obnovu celého zámeckého komplexu a spojovací chodba je jeho součástí,“ poznamenal děčínský primátor Vladislav Raška.

Město usiluje o získání potřebných prostředků na další etapy oprav zámku z evropských fondů a přidat musí peníze ze svého rozpočtu. Právě na finančním zajištění bude záležet, jak rychle se podaří chodbu opravit a tím nabídnout další rozšíření prohlídkového zámeckého okruhu.

„Dokončený projekt bychom měli odevzdat letos na podzim. Navzdory značnému poničení jsou tam patrné prakticky veškeré součásti původní podoby chodby, takže v tomto ohledu nemusíme nijak tápat,“ připomněl architekt Girsa.

Právě v těchto dnech projektanti na koordinační schůzce s představiteli města a vedením zámku přiblížili některé své představy o postupu rekonstrukce spojovací chodby.

„Tady máme zakreslené uvažované podoby oken. Stejným způsobem do jednotlivých detailů stávající studie popisuje a dokončený projekt bude obsahovat postup obnovy všech ostatních součástí chodby,“ ukazoval architekt pražského ateliéru Jaroslav Svěrek.

Jak je běžnou zvyklostí při opravách historických objektů, musí navrhované proměny posoudit památkáři.

„Předložený projekt prokonzultujeme s ústeckým pracovištěm Národního památkového ústavu a teprve poté můžeme vydat závazné stanovisko k postupu obnovy,“ vysvětlil Jaroslav Drahoš z oddělení památkové péče děčínského magistrátu.

Rekonstrukční práce by mohly začít už příští rok.

„Myslím, že až se podaří dílo zdárně dokončit, stane se obnovená a zpřístupněná chodba jednou z atraktivních součástí prohlídek děčínského zámku. Zatím je to pro veřejnost prostor obestřený tajemstvím,“ dodal architekt Václav Girsa.