Budou dál žít na stejném místě a přesto se jim adresy změní. Na své rodinné domky dostanou nová čísla a musí si vyměnit občanské průkazy a poté i další osobní doklady. V nich se už v kolonce místa trvalého pobytu objeví zápis Děčín XXXIV – Chlum. Právě takové je od počátku letošního roku označení nové děčínské místní části.

„Až dosud jsme měli v dokladech adresu Děčín XXVI – Bechlejovice. Jenže to je ale od nás přece jen dost vzdálená část a mnohým zdejším lidem to způsobovalo problémy. My jsme s tím ale prakticky žádné trable neměli“ tvrdil Lubomír Oliva. Bydlí v domě číslo 51. Z doporučeného dopisu, který magistrát Chlumským posílal koncem loňského roku, už ví, že po novém přečíslování si na radnici vyzvedne tabulku se čtyřiadvacítkou.

„Ve vyřízení všech dalších potřebných změn a dokladů nevidím žádný problém. Zařídíme si to co nejdříve,“ dodal.

Změna byla nutná

K Děčínu byl Chlum coby samostatná obec připojen před skoro třiceti roky. Fakt, že se stal součástí Bechlejovic, kdysi také samostatné obce, byl přinejmenším nešťastný.

„V těch adresách byly zmatky. Jejich opakování nezabránilo ani dvojí přečíslování, některá čísla zůstala i nadále duplicitní. Na tyto nesrovnalosti nás upozornil Český statistický úřad a také Katastrální úřad pro Ústecký kraj,“ vysvětlila Ivana Šejnohová, která je pověřená vedením děčínského stavebního úřadu. Ten už dříve projednal vznik nové městské části se všemi dotčenými orgány a organizacemi i samotnými obyvateli a vlastníky nemovitostí na Chlumu.

„V nové části města byla u budov k trvalému bydlení vytvořena nová řada sedmatřiceti popisných čísel, ta evidenční zůstanou nezměněna. Například bývalá šedesátka se teď stane popisným číslem jedna,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Barbora Vechová.

Pohotovost jela jinam

Bloudění montážní čety energetiků , zatoulané dopisy a další zmatky. Taková je dílčí ilustrace problémů, které Chlumští zažívali právě kvůli tomu, že úředně museli uvádět adresu svého pobytu v podobě Děčín – Bechlejovice.

„Nedávno jsme si museli o něco déle počkat na příjezd pohotovostního lékaře. Nahlásili jsme, že bydlíme na Chlumu. Jenže sanitka si to zamířila na Staré Město. Tedy do míst, kde je obchodní centrum stejného pojmenování jako naše městská část,“ připomněla Jiřina Kosejková, který s rodinou žije na Chlumu už delší dobu.

Čísla zatím mají stejná

Před skoro pěti roky začala na Chlumu s manželem trvale bydlet Helena Smíšková. Nastěhovali se do chalupy, kterou měli dřívější majitelé v katastru nemovitostí nahlášenou jako rekreační objekt.

„A v tom je teď ta naše smůla. Na domě nám zůstane kvůli tomu trčet evidenční číslo 9765. To je docela šílené numero a chceme o záležitosti ještě jednat na magistrátu,“ uvedla Helena Smíšková, která si na druhou stranu pochvaluje, že Chlum už nebude nějakým přílepkem Bechlejovic.

Na domě, ve kterém se svojí rodinou žije Markéta Lakomá, zůstává tabulka s číslem 305. Není to číslo popisné, ale evidenční.

„Je to problém. Chtěli jsme získat dotaci na pořízení tepelného čerpadla pro vytápění domu. Jenže ty finanční příspěvky stát poskytuje pouze na změnu vytápění v objektech s čísly popisnými. V domě žijeme trvale, ale úředně jde stále o rekreační objekt. Musíme tedy učinit potřebné kroky ke změně charakteru užívání domu,“ poznamenala Markéta Lakomá.

O změnách vědí i úřady

O faktu, že je Chlum novou částí Děčína, už magistrát informoval Český statistický úřad a některé další instituce. V zájmu samotných obyvatel teď je, aby si co nejdříve na provozním a organizačním odboru města vyzvedli tabulky a připevnili si je na své domy.

„Vydání občanských průkazů s uvedením adresy nové městské části si mohou Chlumští na magistrátu vyřídit i v mimoúředních dnech,“ vzkázala mluvčí Barbora Vechová.