Ten chce pomoci drobným podnikatelům, kteří sice mají nápad, ale chybí jim peníze na vybavení, nákup zařízení nebo vytvoření nového pracovního místa.

Z nového dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji samospráva rozdělí čtyři miliony korun, jeden zájemce přitom může získat 30 až 200 tisíc korun. Program schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Je určený pro malé začínající podnikatele s bydlištěm, sídlem či provozem na území Ústeckého kraje.

„Do regionu se nám už podařilo dostat velké investory, většinou zahraniční, ale měli bychom podporovat i naše lidi, malé podnikatele, kteří chtějí začít, ale nemají na to prostředky," vysvětlil hejtman Oldřich Bubeníček.

„Pokud by se program osvědčil a byl o něj zájem, věřím, že příští rok je kraj schopen uvolnit větší částku a mohl by podpořit víc podnikatelů," dodal hejtman.

Žádosti o dotaci mohou lidé podávat od 18. února do 31. března na adresu krajského úřadu. O poskytnutí dotace se rozhodne nejpozději do 2. května. Dotace může tvořit maximálně 70 procent celkových nákladů projektu.

Peníze lze použít na nákup strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vnitřního vybavení, nářadí, nástrojů, licencí a patentů.

Dotace se vztahuje i na tvorbu webových stránek, katalogů či propagačních materiálů.

Veškeré formuláře, přílohy a podrobná pravidla programu zájemci najdou na webu Ústeckého kraje. V případě nejasností se lidé mohou obrátit na odbor strategie, přípravy a realizace projektů, oddělení podpory průmyslu a podnikání.

Kontaktními osobami jsou Aleš Tallowitz, Martina Želinová Langweilová a Michaela Kuchynková.