V děčínském regionu přibývá řidičů, kteří požadují vyjmutí osobních automobilů z evidence motorových vozidel.

Jsou to většinou majitelé autovraků nebo starší lidé, kteří zatím váhají, jestli kvůli svému zdravotnímu stavu nepřestanou s vozidlem jezdit. Státní poznávací značky proto odevzdávají do depozitáře děčínského magistrátu.

„Do současné doby jsme vyřídili více než čtyři sta žádostí o vyjmutí z evidence. Kromě už zmíněných důvodů si značky do našeho depozitáře ukládají také proto, aby nemuseli platit povinné ručení a nebo mohli změnit pojišťovnu," vysvětlil Pavel Čermák z oddělení dopravně správních agend děčínského magistrátu.

Jsou ale i motoristé, kteří se o další osud svých většinou nepojízdných vozidel moc nezajímají. Nechávají je kdesi odstavené místo toho, aby se postarali o jejich likvidaci. Zbytečně tak ale riskují pokuty a poplatky za odtah autovraků.

„Přitom mnohé firmy inzerují, že se o takové sešrotování postarají zdarma a vlastník získá potřebné osvědčení, kterým doloží ekologickou likvidaci vozidla. Ty možnosti tady prostě jsou, stačí je využít. V opačném případě si motoristé přidělávají zbytečné starosti," uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Za celý loňský rok jen na území Děčína strážníci řešili skoro padesát případů odtažení autovraků z nejrůznějších veřejných komunikací a prostranství.

„Za osm měsíců letošního roku to bylo 30 nepojízdných vozidel. Je to určitý signál, že se ta situace pozvolna lepší. A to nejen v meziročním srovnání, ale zejména v porovnání s předchozími lety," poznamenal zástupce ředitele městské policie v Děčíně Tomáš Pavlík.

Posledním řešeným případem bylo oznámení nájemníků panelového sídliště na Kamenické, že tam delší dobu parkuje několik odstavených vozidel, se kterými dlouhodobě nikdo nejezdí.

„Ve třech případech se poměrně rychle podařilo majitele autovraků kontaktovat a ti se záhy o odstranění vozidel postarali. Další motorista tak musí učinit v určeném termínu. Pokud k danému datu nepojízdné vozidlo neodstraní, čeká ho zřejmě správní řízení i se sankčním poplatkem," dodal Pavlík.