Průkaz je platný 4 roky. Rozsah školení je 40 hodin, kurz bude ukončen závěrečným testem a následně vydáním osvědčení. Cena je 2 000 korun za osobu. Školení bude probíhat v termínu 26. dubna, 27. dubna, 2. května a 3. května vždy od 8 do 18 hodin ve školicí místnosti spolku na adrese Mírové náměstí 234/3 v Podmoklech. Zájemci se mohou objednat na telefonu 608 876 408 nebo e-mailu skolenicck@seznam.cz.

Dešťová voda. Ilustrační foto.
V Krásné Lípě probíhá výtvarná soutěž na téma Voda v krajině