Stejně jako tisíce dalších děčínských domácností, i Vágnerovi vyhazovali slupky z brambor, pomerančů či banánů a další kuchyňské odpady do běžné popelnice. Od loňského září mají na ukládání bioodpadů speciální nádobu hnědé barvy.

„Veškeré zbytky, které se nehodily jako krmení pro slepice, naše rodina dřív automaticky vyhazovala do odpadkového koše a pak do popelnice. Přidělení kompostejneru nás přimělo třídit veškeré zužitkovatelné odpady. Dokonce jsme si ještě na zahradu pořídili vlastní kompostér, “ tvrdil Miroslav Vágner na zahradě rodinného domku na Letné.

Právě tahle čtvrť a zástavba pod nemocnicí se staly lokalitami, které město Děčín vybralo k ověřování sběru a svozu bioodpadů. Do systému se postupně zapojilo více než čtyři sta domácností.

„Jednoznačně převažují dobré zkušenosti. Máme za sebou šestnáct svozů, během nichž putovalo k dalšímu zpracování přes sto třináct tun bioodpadů. To je příznivá bilance,“ rekapituloval dosavadní výsledky náměstek ředitele privatizované akciové společnosti Technické služby Děčín Václav Svoboda.
Když koncem loňských prázdnin firma zjišťovala, jaký bude o nový systém třídění odpadů zájem, mnozí lidé váhali, jestli mají na umístění kompostejnerů ke svým rodinným domkům přikývnout a nebo ne.

„Roznášeli jsme informační letáky s popisem bioodpadů, které bude možné do kompostejnerů ukládat. Většina lidí, kterým jsme také vysvětlovali, jak bude systém fungovat, s umístěním speciálních nádob k jejich domkům souhlasila okamžitě,“ připomněla studentka Gabriela Zadinová, která se stala zároveň manažerkou ověřovacího projektu.

Do systému se postupně zapojovaly i zpočátku váhající domácnosti. Ozývají se také lidé, kteří bydlí v jiných částech Děčína.

„Je pro ně zklamáním, že si zatím musí ještě nějakou dobu na přistavení speciálních nádob počkat. Projekt ale počítá s tím, že se systém svážení těchto odpadů postupně rozšíří prakticky na celé území města. V konečné fázi to bude okolo čtyř tisíc rozmístěných kompostejnerů,“ vysvětlil Václav Svoboda. Podle stávajících odhadů by se tak mělo stát nejdéle během příštích čtyř let.

„Máme zájem na tom, aby Děčín byl čistým městem a k tomu výraznou měrou přispěje i tenhle systém. Proto jeho rozšíření budeme podporovat,“ uvedl děčínský primátor Vladislav Raška.

Zatím bioodpady putují na zpracovatelskou linku na Teplicku.

„Město ale počítá s vybudováním vlastní kompostárny, která umožní zpracovávat bioodpady v místě jejich původu. Jde o projekt za desítky milionů korun s předpokládaným financováním z evropských fondů,“ poznamenal vedoucí odboru životního prostředí děčínského magistrátu Jiří Hykš.

Využití bioodpadů leckde pokročilo dál, než jen do fáze ověřování. Ovšem i tak patří Děčín v rámci České republiky mezi průkopnická města efektivního využití cenných surovin.