Lidé brodící se sutí, desítky značek, hromady materiálu, neexistující chodníky. Tak to dlouhodobě vypadá v Děčíně na Starém Městě. Probíhá tu totiž revitalizace, která ale místním lidem výrazně ztrpčuje život. Některým dokonce praskají domy. Navíc se tu často celé dny nepracuje. Děčínský magistrát už proto zasypala lavina stížnostní.

Asi nejvíce trpí lidé žijící podél Obloukové ulice. Ta teď připomíná tankodrom. Jeden jízdní pruh chybí, stavební firma zlikvidovala také jeden chodník.

Nejzávažnější jsou ale problémy na místních domcích.

„Jednou jsme se probudili 
a mysleli jsme, že je zemětřesení. Skleničky poskakovaly ve skříni, houpaly se záclony. Tak jsem se běžel podívat 
k oknu, co se děje. A tam velkým trnem likvidovali starou silnici," popisuje jeden majitel domu v Obloukové ulici, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho ale zná. 

"Máme kvůli tomu popraskané zdi. A to nejen příčky, ale 
i nosné stěny. Přitom stačilo použít místo těžké techniky třeba diamantové kotouče," dodává s tím, že si také nechal zpracovat posudek. V něm znalec uvádí, že praskliny na domě jsou čerstvé.

Nejedná se přitom o jediný problém, který mají majitelé domů se stavaři.

„Na některých místech se stalo, ze byly například při stavbě nových chodníků poškozeny stávající vchody do nemovitostí. Občané byli vždy odkázáni na zhotovitele stavby a ten poškození na své náklady opravil," říká mluvčí magistrátu Markéta Lakomá.

Na magistrát se poslední dobou obracejí desítky lidí, které zajímá především to, kdy bude revitalizace Starého Města konečně hotová.

Například Oblouková ulice vedoucí středem sídliště je neprůjezdná již pět měsíců, lidé se tak mnohdy nemohou bez porušení zákazu vjezdu dostat ke svým domům. A to ani ti, kteří se, ať už kvůli věku nebo kvůli zdravotnímu stavu, hůře pohybují. Cesta s nákupem v ruce se často mění 
v dobrodružnou výpravu.

Obyvatele, žijící v těchto podmínkách proto zajímá, proč se revitalizace tak vleče.

„Největším problémem byla únosnost podloží, kdy bylo 
z důvodu nevyhovujících zátěžových zkoušek nutné vyžádat si posudek geotechnika, který ve spolupráci s projektantem navrhl nové řešení rekonstrukce komunikace. Kvůli  tomu jsme se v této ulici dostali do zimního období, kdy musely být z klimatických důvodů práce taktéž omezeny," vysvětluje Lakomá.

Jenže stavaři na Obloukové nepracují ani nyní, za jarního počasí. V současné době totiž projektant řeší problém rekonstrukce silnice v místech křížení trasy plynovodu.

„Je to hrozný, zkuste si přejít přes ty hromady, co tu jsou," postěžovala si starší paní o holi, která se snažila projít od paneláku k Obloukové ulici, kde je zastávka autobusu. Město přitom nemá příliš velké páky, jak stavební firmu donutit k tomu, aby pracovala rychleji. Například není možné zadržovat platby. Hrozilo by totiž, že by město i lidé zapojení do projektu mohli přijít 
o celou dotaci.

„V současné době probíhají kontroly za účasti primátora Františka Pelanta a vedení firmy a jsou jasně stanovené úkoly ke splnění," dodává mluvčí Markéta Lakomá s tím, že podobné schůzky přinesly zlepšení. Běžné kontrolní dny se pak konají přímo na stavbě nejméně jednou týdně.