Celkové množství zlomů 
a vývratů odhaduje správa parku na šest set krychlových metrů, poškozeny byly převážně smrkové porosty. Stromy spadlé přes turisticky využívané cesty a stezky pracovníci správy národního parku odstranili během pondělí a úterý, cesty jsou opět bez větších omezení průchodné. Poškozené stromy z porostů budou zpracovávány postupně, část z nich bude využita jako tzv. lapáky, tedy stromy, které budou z lesa odvezeny až poté, co na ně nalétne lýkožrout smrkový. Toto opatření zabrání rozsáhlejšímu napadení dalších smrků v současných porostech národního parku.

„Poškození smrkových porostů v národním parku následkem vichřice sice není nijak kritické, vzhledem k teplému a relativně suchému počasí však dřevo musíme zpracovat, aby nedošlo k nekontrolovanému namnožení lýkožrouta smrkového, který poškozené stromy přirozeně napadá," říká Jan Drozd, ředitel odboru péče o ekosystémy Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Zasažená místa využijeme 
v rámci přestavby smrkových porostů, dá se říci, že vichřice v podstatě udělala místo buku a jedli bělokoré, které do přírodního lesa každopádně patří."

Turistické cesty jsou již bezpečně průchodné, návštěvníci se však příležitostně mohou setkat s provozem vozidel v souvislosti se zpracováváním poškozených stromů. Správa národního parku návštěvníky také nabádá k opatrnosti při vstupu do lesa mimo značené turistické cesty. V řadě případů se v korunách stromů ještě nacházejí zlomené špičky či odlomené větve, které mohou nepředvídatelně padat na zem.