Průjezd stavbou bude umožněn pouze složkám IZS a Dopravnímu podniku města Děčína.
Prováděcí firma informovala všechny obyvatele žijící v dotčené lokalitě a vyvěsila informační cedule na autobusové zastávky a sloupy veřejného osvětlení.

„Jsme si vědomi toho, že rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Drážďanské ulici značně zkomplikuje život nejen místním obyvatelům, ale také cyklistům a turistům. Snažili jsme se najít co možná nejvhodnější řešení tak, aby stavba omezovala běžný život co nejméně," řekl František Pelant, primátor města.

Dopravní podniky budou 
i přes toto dopravní omezení vozit přívěs na kola. Cyklobus tedy bude v provozu podle platného jízdního řádu.
V termínu od 28. 4. 2014 do 31. 10. 2014 bude probíhat uzavírka silnice č. III/25852 (ul. Drážďanská) v Děčíně v úseku od domu čp. 1 k železničnímu přejezdu P2437. Práce budou postupovat od horní části (dům čp. 1) směrem k železničnímu přejezdu.