Ostuda! Tak hodnotí cestu na děčínský hřbitov Folknáře někteří lidé, kteří tu mají své blízké. Ke kritikům Hřbitovní ulice patří i Josef Navrátil – opravu a rozšíření úzké silničky s rozbahněnými okraji urguje na děčínském magistrátu již několik let. Zatím prý marně.
„S cestou ke hřbitovu se nic nedělalo dvacet let!“ zlobí se Navrátil s tím, že kvůli opravě cesty oslovil již předchozí vedení Děčína. Tehdejší primátor města Vladislav Raška mu mimo jiné napsal:  „Co se týká samotné přístupové komunikace, tak ta je v dobrém stavu a k tankodromu má opravdu hodně daleko.“

Raška ale již tehdy přiznal, že je cesta příliš úzká. „Co však je problémem, jsou její šířkové poměry, které znepříjemňují život motorizované veřejnosti, a v neposlední řadě i chybějící chodník pro pěší,“ napsal Raška. Vybudovat tu chodník plánovalo město již tehdy. Zatím ale zůstalo jen u plánů.

„Bydlím tady asi čtyři roky a za celou tu dobu se s tou silnicí nic nedělalo. Je to ostuda, auta tady mají problémy,“ tvrdí muž, který tu bydlí.

Město přiznává, že si lidé na stav Hřbitovní ulice stěžují. Cesta byla teď navíc více využívána – druhá přístupová cesta je totiž kvůli opravě mostku, který poničily povodně, uzavřena.  

„Chystáme provést dosypání krajů vozovky a jejich zpevnění,“ řekl Tomáš Martinček, vedoucí Odboru místního hospodářství a majetku města s tím, že pro tyto úpravy je nutné z důvodů vlastnických vztahů prověřit hranici komunikace.

Město má podle Lakomé vypracovanou projektovou dokumentaci, podle které by zde měla být vytvořena výhybna a chodník. V současné době však v rozpočtu nejsou finanční prostředky na realizaci. Město navíc tvrdí, že do úprav okolí hřbitova na Folknářích v minulosti dost investovalo.

„Okolí a přístupové cesty ke hřbitovu se snažíme udržovat. Podle finančních možností města upravujeme cesty tak, aby přístup k tomuto pietnímu místu byl důstojný,“ řekl František Pelant, primátor města.

V posledních letech město vybudovalo například oplocený prostor, který využívají návštěvníci hřbitova k parkování; zpevněny byly plochy kolem části silnice vedoucí k Liberecké ulici.

Částka, kterou město vynaložilo na údržbu této lokality za posledních pět let, se vyšplhala do výše 7,2 milionu korun.