„Výsadba se týká bezprostředního okolí obcí v národním parku, kde dává smysl les formovat do určité podoby a v budoucnu je možné v něm očekávat i zásahy,“ vysvětluje mluvčí správy národního parku Tomáš Salov, proč zde nenechávají ochránci přírodě volný průběh. Oproti jehličnanům mají listnaté stromy větší odolnost proti parazitům a neměla by se tak opakovat situace, kdy kůrovec zničil většinu lesů. Listnáče jsou navíc odolnější i proti ohni, jak se ukázalo letos v létě při ničivém požáru v Českém Švýcarsku.

Malé boučky vysazují dobrovolníci na mýtinách, které vznikly po kůrovcové kalamitě na řadě míst Českého Švýcarska, ty největší mají až několik desítek hektarů. Případně v místech, kde během letního požáru vznikly preventivní bezpečnostní průseky. „Zatím jsme nový les z buků zakládali u Doubice. Počítá se s tím ale na více místech, například také u Kamenické Stráně,“ přibližuje další výsadbu Jakub Juda ze správy národního parku. V jeho vnitřním území ale správa ponechá obnovu lesa na přírodě. A to nejen v místech zničených kůrovcem, ale i tam, kde letos v létě řádil požár. Tento postup se ochráncům přírody osvědčil už na Havraní skále u Jetřichovic, kde oheň řádil před 16 lety a dnes je zde vzrostlý porost.

Simulace přírody

Oproti běžnému hospodářskému lesu se v národním parku postupuje při jeho zakládání poněkud odlišně. V hospodářském lese se stromy sázejí do sítě s předem určenou roztečí, která je odvislá od velikosti vysazeného druhu. „Takto postupujeme i v národním parku. Následně ale vytvoříme kruhy a v poměrně malých rozestupech sázíme další stromy. Tím simulujeme přirozené vysemenění stromu. Stejným způsobem budeme postupovat i na dalších lokalitách,“ vysvětluje způsob výsadby Juda.

Nové stromy pocházejí ze sazenic vyrostlých z bukvic stromů z Českého Švýcarska v klonovém archivu u Růžové. Jsou to pro ochránce přírody geneticky ideální stromy, které tady rostou po generace a jsou tak už připravené na místní podmínky. Zvyšuje to úspěšnost výsadby, ze které vyroste relativně zdravý a stabilní strom.

Autobusová doprava.
Turistické autobusy budou jezdit národním parkem i v zimě, třikrát denně

Poprvé se dobrovolníci sešli kvůli sázení malých buků minulý víkend, kdy se u Doubice pustili do práce junior rangeři a jejich rodiče. Tato akce ještě nebyla otevřená dobrovolníkům z řad široké veřejnosti. „I s dětmi dorazilo asi třicet lidí. Za přibližně dvě hodiny jsme vysázeli 1 600 stromů,“ líčí dobrovolný strážce národního parku Filip Molčan, který na sázení dorazil i se svými dětmi.

První příležitost pomoci vysadit nové stromy měla mít veřejnost v sobotu 19. listopadu. Tuto akci musí správa parku kvůli počasí přesunout na náhradní termín. O víkendu totiž mají dorazit mrazíky a sázení v takových podmínkách by sazeničky mohlo ohrozit. Pokud to počasí dovolí, uspořádá správa parku stejnou akci o týden později. Případní zájemci mohou sledovat její facebookový profil nebo webové stránky, kde se dozvědí podrobnější informace.