Až pět tisíc lidí na Českokamenicku nebude brzy znečišťovat své okolí splašky. Severočeská vodárenská společnost (SVS) je totiž od 1. července napojí na zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod. Její celková kapacita tak stoupne na osm tisíc lidí.Rok bude probíhat zkušební provoz.

Zvýšení kapacity českokamenické čističky umožní napojení nejen lidí přímo z České Kamenice, ale také z Dolního a Horního Prysku a z Práchně.

„Protože se počítá také s napojením další části Kamenického Šenova – Práchně i Dolního a Horního Prysku, nyní dokončenou intenzifikací a rekonstrukcí se navýšila kapacita čistírny odpadních vod až na osm tisíc lidí," říká mluvčí SVS Jiří Hladík.

„Rekonstrukce a intenzifikace čističky je jednou z posledních našich staveb z kategorie legislativně vyvolaných, tak zvaných strategických investic v oblasti čištění odpadních vod. Tyto investice v regionu Severočeské vodárenské společnosti od roku 2005 představují finanční objem 4,6 miliardy korun. Realizovali jsme celkem čtyřiadvacet opatření na čistírnách a padesát na kanalizaci," říká David Votava, člen dozorčí rady SVS.

Původní kapacita zdejší čističky neumožňovala připojování dalších obyvatel. Rekonstrukce čističky a také použití moderních technologií dovolí plánovaný rozvoj a hlavně –  pozitivně ovlivní kvalitu vody v řece Kamenici.

Původní čistička byla postavena v roce 1999, jenže během třinácti let zastarala a nesplňovala přísné ekologické předpisy. Neuměla totiž z vody odstranit fosfor.

„Na přítokovém potrubí do čističky je umístěn lapák štěrku a strojně stírané hrubé česle. Lapák štěrku je vyklízen hydraulickým drapákem do kontejneru. Za česlemi odpadní vody natékají přes odlehčovací komoru do dešťové zdrže. Z té jsou čerpány na integrované hrubé předčištění umístěné v objektu provozní budovy. Odtud mechanicky předčištěné odpadní vody natékají gravitačně do rozdělovacího objektu," přibližuje způsob čištění vody Jiří Hladík.

Po odstranění mechanických nečistot projde voda před vypuštěním do řeky ještě biologickou linkou.

Zrekonstruovaná čistička pomůže Českokamenicku
Rekonstrukci čistírny odpadních vod v České Kamenici za téměř 68 milionů korun si vynutily přísnější ekologické předpisy pro vypouštění odpadních vod. Ty totiž nesmějí obsahovat u čistíren velikosti té českokamenické fosfor. Zároveň s modernizací byla zvýšena kapacita čistírny, která nyní může obsloužit až osm tisíc lidí.