Tradičně největší zpívání se konalo na děčínském zámku, kde si mohli příchozí zazpívat koledy se sborem DDM Děčín pod vedením Martiny Záhorové. Tóny vánočních písniček ale zněly taky například v kostele v Malé Veleni, u vánočních stromů v České Kamenici a Krásné Lípě nebo v DDM v Rumburku.