Skoro čtyři miliony čtyři sta tisíc korun získala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ze Státního fondu životního prostředí. Peníze použije na síť enviromentálních center. Společnost je tak jedním ze sedmnácti žadatelů, mezi něž fond rozdělí více jak čtyřicet milionů korun.

„Jde o dotace pro úspěšné projekty, podané do první výzvy programu SFŽP na podporu environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a poradenství v letošním roce. Prioritními tématy v této výzvě byly změna klimatu a ochrana ovzduší, nový zákon o odpadech a podpora materiálového využití odpadů a obalů a udržitelná spotřeba a výroba,“ řekl mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

„Náš projekt se zabývá vznikem a rozvojem nadregionální partnerské sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních středisek v severních Čechách – a to na území Ústeckého, Libereckého a Královehradeckého kraje. Cílem je rozšířit, zpřístupnit, inovovat a zkvalitnit služby v oblasti zlepšování životního prostředí a ekologické výchovy,“ řekla autorka projektů Barbora Laštůvková. Vysvětlila, že společnost je sice hlavním příjemcem dotace, nicméně na projektu spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi, jež budou nápomocny v jeho realizaci. Partnery zapojenými do projektu jsou: Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa CHKO Labské Pískovce, Správa CHKO Lužické hory, Středisko ekologické výchovy a etiky Výchory SEVER, ČSOP Tilia a Občanské sdružení přátel Lužických hor.

Projekt společnost spustí už 1. května a potrvá dva roky. „V rámci projektu budeme pořádat nejrůznější besedy, pobyty v přírodě, ekofestivaly a také se budeme věnovat vylepšení služeb v informačních a ekologických centrech a poradnách,“ dodala Laštůvková.