O rozvoji turistické infrastruktury v národních parcích jednaly začátkem února v Pirně destinační společnosti pro České a Saské Švýcarsko a obě správy národních parků. Ke vzájemné shodě ale nedošly, aspoň co se týče obnovy některých turistických cest.

„V mnohakilometrovém úseku mezi Hřenskem a Zadními Jetřichovicemi neexistuje jediná pěší stezka spojující skalní oblasti Českého a Saského Švýcarska, přestože do 2. světové války bylo takových cest pět. Není moudré, aby byla celá oblast rozdělena neprodyšnou státní hranicí jako v dobách studené války,“ uvedl senátor a předseda správní rady obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Zbyněk Linhart.

Destinační společnosti, jimiž je právě o.p.s. České Švýcarsko a Tourismusverband Sächsische Schweiz, se shodly na tom, že je potřeba i nadále hledat kompromis mezi ochranou přírody a pohybem veřejnosti mezi oběma národními parky. Turistickou infrastrukturu by chtěly zlepšit nejen obnovou některých cest v parcích, ale také instalací toalet na vybraných stezkách a zajištěním kvalitního servisu turistům v chatách a hotelech.

„Stávající stav sice vyhovuje pohledu ochránců přírody, ale zároveň uzavírá území, jež je historicky protkáno spojovacími stezkami mezi významnými cíli na obou stranách hranice,“ řekl ředitel o.p.s. České Švýcarsko Jan Šmíd.

Klid pro zvířata

Správy národních parků, jimiž jsou Správa Národního parku České Švýcarsko a Nationalpark Sächsische Schweiz, jsou ale právě kvůli ochraně přírody proti. Obnovu stezek v této oblasti shodně odmítly.

„Jedná se z hlediska ochrany přírody obou národních parků o to nejcitlivější území, které je mimořádně cenné a slouží zároveň i jako klidové území. Při obrovské návštěvnosti Českého i Saského Švýcarska, která už se prohlubuje řádově k milionu návštěvníků za rok, je nutné mít nějaké území, které skýtá v turistické sezoně určitý klid, kam se zvířata mohou stáhnout,“ vysvětlil ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Dodal, že zmíněná příhraniční oblast je právě jednou z nejvhodnějších klidových oblastí. Na území se nachází také horolezecké věže. S horolezeckým svazem se správa parku dohodla, že část z věží už horolezcům k dispozici nebude.

„Je to reakce na obrovskou masovost, která teď je. Kdyby návštěvnost byla řádově nižší, tak takový problém řešit nemusíme. Bohužel se razantně mění chování některých návštěvníků a je mezi nimi velká skupina lidí, kteří nechtějí vůbec nic dodržovat,“ doplnil Benda.

České a Saské Švýcarsko nejblíže spojuje přechod Zadní Jetřichovice, dále se nachází přechod také ve Hřensku.

Další stezka, která spojí oba národní parky, má vzniknout v Zadní Doubici. K soutěsce Obere Schleuse na saské straně má přechod umožnit mostek přes Křinici.