Kromě tří domů, které shořely úplně, letní požár v Českém Švýcarsku poškodil také turistickou infrastrukturu, zabezpečení skal a kvůli ohni hrozí pády stromů i skalních bloků. Správa Národního parku České Švýcarsko likvidaci škod prozatím odhaduje na 110 až 120 milionů korun. Ty by správa parku měla vynaložit do konce prvního pololetí příštího roku. „Největší část z toho padne na opravu ohněm zasažených bezpečnostních bariérových sítí jak nad řekou Kamenicí, tak nad Labem. Škody na bariérách odhadujeme na přibližně 60 milionů korun,“ uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Dalším velkým dílem budou bezpečnostní těžby kolem turistických cest, které ohrožují suché nebo ohněm poškozené stromy a které jsou v současné době uzavřené. To platí například i pro tu nejfrekventovanější cestu v národním parku, Gabrielinu stezku vedoucí z Mezní Louky na Pravčickou bránu.

Kácet bude potřeba také kolem bezpečnostních bariér nad Hřenskem. Každý pád stromu do bariéry znamená škodu mezi 50 tisíci a čtvrt milionem. Právě těmto dalším škodám má těžba zabránit.

Požár v Českém Švýcarsku. 26. července.
Jak se šířil oheň v Českém Švýcarsku? Policie ukázala 3D simulaci podle družic

Aby bylo možné stromy bezpečně dostat z prudkých srázů, bude nutné povolat na jejich vynášení vrtulník. Jeho služby by měly stát nižší desítky milionů, pracovat by měl začít ve druhém pololetí letošního roku. Do konce června jej totiž omezují klidová opatření spojená s hnízděním ohrožených ptáků, jako je sokol nebo čáp černý. Další peníze pak bude nutné investovat do sanace skal narušených požárem nebo vývratem stromů. Menší částky park dá také do zalesnění požářiště.

Podle Salova jsou nyní očekávané náklady finančně pokryté. Částečně je zaplatí pojistné plnění, částečně je zaplatí zřizovatel, tedy ministerstvo životního prostředí, na část bude možné žádat o dotaci. Část prací byla naplánovaná bez ohledu na požár a rozpočet národního parku s nimi již počítal.

Otazník nad soutěskami

Kromě národního parku sčítal po požáru škody také Ústecký kraj, který bude potřebovat opravit především silnici z Hřenska na Mezní Louku a na Meznou. Na to se mu podařilo získat dotaci ve výši 7,5 milionu korun od ministerstva životního prostředí, která by měla pokrýt celou rekonstrukci.

Více než třináctimilionový účet zanechal požár také na majetku Hřenska. Kromě poškozeného vybavení hasičů a poničené hasičárny jde především o turistickou infrastrukturu v soutěskách. „Máme příslib příspěvku na obnovu Divoké soutěsky přibližně devět milionů korun a na obnovu Edmundovy přibližně 2,5 milionu korun,“ přiblížil hřenský starosta Zdeněk Pánek.

Pochozí galerie a cesty přitom Hřensko opravovalo před několika lety, kdy za necelých deset milionů nechalo kompletně vyměnit galerie. Jaké budou přesné náklady, zatím není jasné, do soutěsek se totiž doposud nemohl podívat projektant, který by Hřensku nutné opravy nacenil.