Zcela nepřístupné budou pro návštěvníky oblasti zasažené požárem, tedy i oblíbená Pravčická brána nebo soutěsky na řece Kamenici. Uzavřená bude také silnice z Hřenska na Mezní Louku. V ostatních částech parku bude možné chodit pouze po značených turistických stezkách, tedy ve stejném režimu, který platí v nejpřísněji chráněné části národního parku. Zcela vyloučen pak bude vstup do národního parku od 21 do 6 hodin. Ministerstvo životního prostředí, které opatření vydalo, tak chce zabránit rozdělávání ohňů v lese.

Požár v Českém Švýcarsku, sobota 6. srpna.
Hotovo! Hasiči zvládli po třech týdnech uhasit požár v Českém Švýcarsku

Vydané opatření je platné do 31. srpna. "Přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené a střežené pracovníky správy národního parku. V oblasti je také posílena hlídková činnost Policie ČR," uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Podle dřívějšího vyjádření ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové by mohla pomoci i armáda, s žádostí o pomoc půjde na jednání vlády příští týden.

Nedostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko
• Pravčická brána
• Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)
• Soorgrund
• Mlýnská cesta (cyklisté i pěší)
• Gabrielina stezka
• Hájenky - Mezní můstek - Mezná
• Malá Pravčická brána
• Větrovec
• Hluboký důl (cyklisté i pěší)

Dostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko
• zeleně značená trasa Janov - Hřensko
• žlutě značená trasa Janov - Hájenky - Růžová
• Dolský mlýn a všechny značené trasy v jeho okolí
• Růžovský vrch a všechny zančené trasy v jeho okolí
• modře značená trasa Vysoký most - Zámeček u Vysoké Lípy - Vysoká Lípa
• Šaunštejn
• Česká silnice
• Zadní Jetřichovice
• Jankova cesta (zeleně značená k Panenské jedli)
• Panenská jedle
• Na Tokání - všechny značené turistické trasy
• Táborový důl
• všechny Jetřichovické vyhlídky (Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna, Rudolfův kámen)
• červeně značená trasa Česká silnice - skalní kaple Kny - Pohovka
• skalní hrádek Falkenštejn
• modře značená trasa Na Tokání - Rynartice
• Úzké schody - U Eustacha - Doubice
• Zadní Doubice
• Kyjovské údolí
• Kyjovský hrádek
• Klenotnice
• Turistický most
• Brtnický hrádek (pouze ze směru Brtníky)