České Švýcarsko má svou vlastní značku. Slavnostní předání certifikátů prvním dvanácti regionálním výrobkům a jejich výrobcům proběhlo v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Současně se tak turistický region Českosaské Švýcarsko definitivně zařadil jako dvanáctý v pořadí (a jako druhý příhraniční region) do celorepublikové sítě oblastí s regionální značkou. Vlastní značku mají už nyní například Krkonoše, Šumava, Polabí, Vysočina a další regiony.

„Smyslem certifikace regionálních výrobků je zviditelnění tradičních regionů, známých například svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi… Především má ale za cíl pomoci živnostníkům a malým firmám s propagací a reklamou jejich produkce, s odbytem jejich produktů,“ vysvětlil Marek Mráz ze společnosti České Švýcarsko.

České Švýcarsko má vlastní značku.

“Místní výrobky jsou výjimečné vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii a svojí jedinečností mají velký potenciál v cestovním ruchu. Proto se zavádějí regionální značky pro místní produkty jako jedna z možností účinné podpory místní ekonomiky,“ dodal Mráz.

Čest pro prodejce

Jedním z těch, jehož výrobky se nyní mohou značkou pyšnit, je i Valdemar Grešík. S logem Českého Švýcarska bude prodávat pálenku Děčínská jeřabinka. „Ocenění pro nás znamená sounáležitost s regionem, kde se cítíme doma. Doufáme ve větší prodejnost výrobku, což by znamenalo i větší poptávku po místních jeřabinách a tím pádem možnost přivýdělku pro místní lidi.“

Kvalita a ekologie

Certifikace je určena zpravidla pro řemeslné nebo umělecké výrobky, potraviny nebo zemědělské a přírodní produkty. Žádost o udělení certifikace pro výrobek si mohl podat jakýkoliv výrobce, ale aby získal certifikaci, musel splňovat několik podmínek. Výrobek například musí být vyrobený v regionu, musí být kvalitní a ekologicky nezávadný. Hodnotily se i další jedinečné vlastnosti výrobku: tradice, ruční výroba či potenciál stát se atraktivním turistickým suvenýrem. Nakonec desetičlenná certifikační komise vybrala 10 výrobců z Českého a 2 výrobce ze Saského Švýcarska.

Návštěvníci Českosaského Švýcarska se mohou již o hlavní turistické sezoně potěšit zajímavými regionálními výrobky a suvenýry, které lze zakoupit buď přímo u výrobců nebo v informačních střediscích Národního parku České Švýcarsko – v Krásné Lípě, Jetřichovicích a Dolní Chřibské. „Je pěkné, že se park takto zaručí za výrobky spjaté s lokalitou. Určitě se po některém z výrobků podívám, až zase někdy s rodinou vyrazíme.