Přes půl milionu korun, o které si letos Česká Kamenice „řekla“ ministerstvu kultury, tak i získala na regeneraci své památkové zóny. Českokameničtí vybrali pět stěžejních projektů, na které soustředili v průběhu roku nejen finance, ale i pozornost stavebních firem. Podle Milana Drdka, referenta odboru výstavby a investic, našli velkého spojence ve zdejší církvi, které patří většina sakrálních staveb. Především ty se stávají přirozeným terčem zájmu turistů, kteří do města a okolí míří.

„Vždyť Městská památková zóna se během krátké doby rozrostla na třicet pět kulturních památek,“ řekl Drdek. Dodal, že kromě zajímavých měšťanských domů v centru a renesanční radnice, patří jistě k nejvýznamnějším památkám barokní architektury areál Poutní kaple Narození Panny Marie.

Vyžadují odborníky

„Letošní rok jsme se dostali do závěrečné fáze oprav a obnovy oltářů v ambitech. Konkrétně nyní šlo o oltář sv. Jana Nepomuckého, jehož dřevo bylo totálně degradované,“ přibližuje úředník stav před rekonstrukcí. Celkové náklady přišly na bezmála půl milionu korun. Opravy takových památek jsou podle Drdka velice složité a vyžadují skutečné odborníky. „K takové práci musí mít proto patřičné svolení ministerstva kultury. Lidé z ateliéru pana Kavky z Červeného Kostelce nám předvedli, že umí svoji práci dokonale a ovládají jaksepatří všechna dobová řemesla,“ vyzdvihl um restaurátorů českokamenický úředník. Dodal, že první fáze oltářů Poutní kaple byla zahájena už v roce 2004. Ještě je prý potřeba dát památce novou střechu, ta dosavadní je stále provizorní.

Preidlova hrobka

Další památkou, která nutně potřebovala zásah lidské ruky byla Preidlova hrobka. „Tam řemeslníci kompletně a také dost složitě museli řešit zdevastované sochy,,“ komentuje událost Drdek. Aby je pro příště ochránili před nenechavci, chrání je umělecky kované zábradlí. Mezi další práce, které v letošním roce v České Kamenici museli stihnout patří narušené zdivo hradebních zdí zříceniny hradu na Zámeckém vrchu. „To stálo sto tisíc korun. Ale nejnáročnější bylo sem dostat techniku. Podařilo se ji vyvést až napočtvrté,“ prozradil pracovník radnice. Oddechl si, že mají za sebou také neobvyklé práce na záchraně technické kulturní památky, kterou je rozhledna Studenec. Celkově se musela demontovat a rekonstruovat. Při snesení i usazení kotev musel pomáhat i vrtulník. Veškeré náklady přišly přes tři miliony korun.

V záchraně chtějí pokračovat

I na příští rok by Česká Kamenice chtěla pokračovat v záchraně dalších památkách, které jsou součástí historického dědictví. „Které to budou, to momentálně nevíme. Bude to úkol pro komisi, v níž jsou lidé z našeho města,“ řekl Drdek. Dodal, že návrhy, které do záměrů a obnov zařadí, budou na pořadu až do roku 2010. „Vše je ale o penězích a těch je čím dál méně. Už letos byly tendence některé projekty krátit. Výsledek se dozvíme na podzim,“ naznačil časový horizont Milan Drdek. Je ale přesvědčený, že Česká Kamenice, která za poslední roky zkrásněla, půjde stejnou cestou jako doposud. Spolu s majiteli nemovitostí a památek budou stát o to, aby se zachovaly pro další generace.