Během dvou dnů proškolili zástupci německé společnosti Deutscher Wanderverband Service 12 zájemců, kteří získali certifikát a budou provádět terénní průzkum plánované dálkové trasy Hřebenovky Českým Švýcarskem.

„Terénní pochůzky a záznamy o průběhu a kvalitě trasy budou proškolení účastníci vyhodnocovat podle metodiky této evropské certifikace tras tak, aby se připravovaná Hřebenovka Českým Švýcarskem v budoucnu mohla stát jednou z dálkových tras odpovídajících evropským standardům. Plánovaná trasa navazuje na historickou tzv. Modrou hřebenovku, která na území vedla od počátku 20. století do roku 1945,“ řekla koordinátorka projektu Jarmila Judová.