Město ho ocenilo za příkladnou a obětavou práci velitele jednotky hasičů. „Převzetí ceny předcházely úžasné nominační dopisy paní Šenkové, paní Málkové a pana Zsilaye a já jim všem děkuji a vážím si toho, že svůj čas věnovali právě mně a mému nominování,“ řekl oceněný velitel, který podle svých slov považuje práci velitele jednotky za poslání.

Město Pavlu Mošnerovi vystavilo jako odměnu šek na 10 tisíc korun. Finanční odměnu rozdělí mezi hasiče.