Do Ústí nad Labem budou muset jezdit firmy z Děčínska, které obchodují se zeměmi mimo Evropskou unii. Od Nového roku totiž v Děčíně celnice již nebude. Přitom tu fungovala stovky let. Změna se dotkne také palíren odvádějících spotřební daň.

„Jedním z důvodů je i malé vytížení. Tato změna se žádným způsobem nedotkne obyvatel Děčínska. Jedná se pouze o vnitřní změnu v rámci Celní správy České republiky," tvrdí mluvčí Celního ředitelství v Ústí nad Labem Jiří Nejedlý.

Děčín, který býval vstupní branou do země, celníci opouští po mnoha staletích.  Přitom ještě před 14 lety pracovalo pod děčínským celním úřadem více než dvě stě celníků na několika pobočkách.

Celníci nechyběli na žádném hraničním přechodu 
a setkával se s nimi každý, kdo překračoval hranice. 
V Děčíně působili napří
klad na vlakovém nádraží, ve Hřensku pak měli na starosti kromě cestujících  po silnici také lodě.

Od 1. ledna v kraji budou pouze tři celní pracoviště.  Kromě Ústí nad Labem zůstanou celníci také v Chomutově a v Mostě.

„Česká republika je obklopena pouze státy Evropské unie a nákupy v rámci turisti-ky v Evropské unii nepodléhají mezi členskými státy celním formalitám," říká mluvčí celníků a dodává, že změny by se měly dotknout pouze firem obchodujících s tak zvanými třetími zeměmi.

To potvrzuje také Zdeněk Janoušek z TOS Varnsdorf.

„Je to pro nás, jako pro všechny velké vývozce a dovozce, nepříjemné, protože si kvůli časové náročnosti budeme muset najmout spediční firmu. A to bude zase znamenat další finanční náklady pro naši firmu," říká Janoušek, který má v TOS Varnsdorf na starosti právě celní odbavení zásilek.

Podle Janouška to je další komplikace ze strany státu.

„Mnohem více nás ale bolelo, když před lety zrušili celnici u nás ve Varnsdorfu, a my museli začít jezdit do Děčína. Nyní nám tak ruší druhý celní úřad během pár let," dodává Janoušek.

Co čekat od změny celního úřadu naopak netuší v Palírně Benátky v České Kamenici, která celnici odvádí spotřební daň za alkohol.

„Zatím nám nikdo neřekl, co to pro nás bude znamenat. Víme jen, že od ledna budeme muset jezdit do Ústí nad Labem. Jak to ale bude vypadat 
v praxi, to se ukáže až po Novém roce," říká Radka Kotoučová z českokamenické palírny Benátky.

Po odchodu celníků z Děčína zůstane v centru Podmokel opuštěný poměrně velký  dům. Prázdný ale nebude dlouho. Během prvních měsíců příštího roku by se do něj totiž měla nastěhovat Policie České republiky.

„V průběhu prvního pololetí 2013 dojde také k sestěhování všech složek dopravní policie do budovy stávajícího Celního úřadu Děčín, na Husově náměstí, a tím dojde ke kompletní dislokaci celého Dopravního inspektorátu do jednoho místa," vysvětluje mluvčí policie Petra Trypesová.