Jarní kácení dřevin podél hlavní silnice z Děčína do České Kamenice bude mít nepříjemnou dohru pro společnost Joel z Mostu. V zahájeném správním řízení čelí porušení zákona o ochraně přírody a tím zároveň hrozbě citelnějšího finančního postihu. Firma na objednávku Ředitelství silnic a dálnic zajišťovala prořezávku a likvidací těch porostů, které by ohrožovaly provoz na komunikaci. Jenže stromů tam padlo podstatně víc, než navrhoval zpracovaný projekt a než dovolovala vydaná povolení obecních úřadů.

„Ten zásah dopadl nejhůř v katastru Markvartic. Nad povolený limit tam pokáceli dvě stě čtyřicet devět stromů. Na území Huntířova jich zbytečně padlo devět a jen v katastru obce Veselé jsme při kontrole postupu prací nezjistili nedostatky,“ připomněl výsledky terénního šetření Jiří Hejduk z ústeckého inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Pokutu zatím neprozradí

Několik měsíců ústecký inspektorát shromažďoval všechny potřebné podklady k tomu, aby mohl s mosteckou firmou zahájit správní řízení pro porušení zákona o ochraně přírody. Ten v podobných případech umožňuje udělení pokuty až do výše dvou milionů korun.

„Je to maximální finanční sankce. Záleží na závažnosti provinění,“ poznamenal Hejduk. O možném postihu mostecké firmy před ukončením správního řízení nechtěl spekulovat.

Svoji roli budou sehrávat i stanoviska, která inspekce ČIŽP získala z chráněných krajinných oblastí České středohoří a Labské pískovce.

Zhoršili životní podmínky

Necitlivých zásahů v místech těžby stromů a odstraňování keřů ve větším rozsahu, než bylo povoleno, zjistili ochránci přírody více.

„Obáváme se hlavně toho, že těžební práce budou mít negativní dopad především na mokřad nedaleko železniční tratě v Markvarticích. Jde o chráněnou lokalitu s výskytem žab a čolků,“ strachoval se o dlouhodobě nepříznivou změnu životních podmínek tamních obojživelníků Lukáš Blažej z děčínské správy Labských pískovců.

Rozsah úprav podél silnice stanovil projekt zpracovaný děčínským pracovištěm jablonecké společnosti Ekoles-Projekt.

„To je závazný dokument, kterým se měl dodavatel prací řídit,“ opakoval autor projektu František Kudláček.

Projekt prý respektovali

Od prvních chvil, kdy se nastoleným problémem začala zabývat státní ochrana přírody, zástupci mostecké firmy tvrdili, že postupovali podle schváleného projektu.

„Na ty úpravy jsme si najali odbornou firmu. Neměli jsme důvod pochybovat o kvalitě její práce. Jestliže ve správním řízení inspekce životního prostředí prokáže naše pochybení, jsme připraveni nést důsledky finančního postihu i povinnosti náhradní výsadby za poražené stromy,“ reagoval jednatel společnosti Joel Jiří Ježek.