Ikona zlatých časů průmyslového Rumburku, továrna potahových a dekorativních látek Bytex 01, se loučí. Na základě demoličního výměru vydaného Stavebním úřadem v Rumburku byla v minulých dnech zahájena jeho demolice.

Budova z roku 1857 byla již několik let v dezolátním stavu a celý její zadní trakt byl postupně likvidován. Přední část do ulice Komenského ještě sice zachovávala zdání existující fabriky, nicméně její vytlučená okna a padající omítka i s celými kusy zdiva dávala tušit, že i jí již dávno odzvonilo.

Demoliční práce začaly ve střední části budovy, která spojuje bývalou výrobní halu s vedle stojící obytnou budovou. „Pro demolici jsme se rozhodli na základě dohody se stavebním úřadem v Rumburku. Důvodem je snaha eliminovat nebezpečí úrazu od padajícího zdiva a omítky,“ vysvětlil jednatel společnosti Atlas Trend Invest Jan Havelka. Společnost zatím neví, co s plochou, která se po demolici továrny uvolní, udělá. „Zatím nemáme žádný plán, i když v tuto chvíli již hledáme řešení, jak lokalitu účelně využít. Jednáme o tom i s městem, protože bychom chtěli nalézt nějakou investici, která by byla v souladu s představami Rumburku a s tím, co v tomto městě chybí,“ zdůraznil Havelka.

Časový horizont, kdy by mělo být jasné, co bude s místem po Bytexu dál, zatím neexistuje. Podle jednatele společnosti vše záleží na mnoha dalších okolnostech. Jisté je zatím jen to, že obytná budova vedle továrenské haly, která je památkově chráněna, demolici podléhat nebude. „Je to krásná budova a vedle ní je krásný park, přesné plány ale ještě nemáme,“ uvedl na závěr Jan Havelka.

Zemskou továrnu na bavlněné, lněné a plátěné zboží vybudoval v polovině 19. století rumburský podnikatel Julius Pfeifer. Temné mraky se nad rumburským Bytexem začaly stahovat již několik měsíců po listopadové revoluci, v červnu 1990, kdy se rozpadla na deset samostatných firem. Rumburský závod si vzhledem k zavedené značce ponechal svůj původní název a 30. prosince 1990 se zdejší tkalcovny staly akciovou společností Bytex Rumburk. Pomyslný vaz zlomili firmě její obchodní partneři ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří nespěchali s úhradou svých dluhů. Devastující propad firmy již nešlo zadržet. V roce 1996 zněly tkalcovské stroje v Bytexu, v bývalé chloubě severočeského textilního průmyslu, naposledy.

Gabriela Doušová