Naprosto pohodový pondělní den strávilo několik desítek klientů Agentury Pondělí a jejich příznivců. Všichni, kteří na zahradu rumburského Denního centra agentury, kde se letní celodenní setkání konalo, zavítali, se mohli těšit z poklidného posezení u koláčů a kávy. Po celý den na zahradě také plápolal oheň a opékali se buřty, hrálo se na kytaru, bubínky a další nástroje, zpívalo se a prostě se dělalo cokoliv dalšího, co příchozí, mezi nimiž byl i rumburský starosta Jaroslav Sykáček, napadlo. Hrál se oblíbený pétanque a kriket a povídalo se i o dalších letních plánech Agentury a jejích klientů. Agentura Pondělí byla založena v lednu roku 2001 a jejím hlavním posláním je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni.