„Ministr životního prostředí a místopředseda vlády Martin Bursík je zodpovědný za to, že lidi v Děčíně budou dál trpět nadměrnou dopravou,“ řekl děčínský primátor Vladislav Raška.

Stanovisko ministerstva životního prostředí zcela odmítlo současný stav, odmítlo i variantu vést dálniční přivaděč namísto železniční trati zvané Kozí dráha. Tvrdí, že nejde o obchvat a že nemůže dopustit zrušení železniční trati, jež je podle něj v budoucnu využitelná. Přitom ale krajští zastupitelé rozhodli napříč politickým spektrem, že na trati nebudou objednávat dopravu, protože je ztrátová. To zahrnuli do koncepce dopravy v kraji do roku 2010. „Ministr nerespektuje krajská rozhodnutí,“ upozornil krajský radní Milan Franc.

Už před moha lety

O tom, vést silnici místo trati, se hovořilo podle primátora Rašky už před dvěma desetiletími. To ale zamítla armáda, která trať považovala za strategicky důležitou. „Proto jsme při svých úvahách, kudy přivaděč vést, oslovili v roce tuším 2006 armádu, jak na záležitost pohlíží dnes, trať pro ni již strategickou přestala být“ řekl Raška, jehož aktivisté bojující proti přivaděči v tělese dráhy nařkli z toho, že tajně jednal o této variantě. „Nikdy jsem nejednal tajně, jednal bych s každým, kdo přijde s nápadem kudy silnici vést, nikdy jsem pro přivaděč v trati neloboval, nemám na tom žádný zájem osobní ani majetkový narozdíl od aktivistů,“ řekl Raška. S ministerstvem chce jednat o výstavbě přivaděče v údolí Chrochvického potoka. „Obnovit jednání o stavbě v koridoru trati vidím jako nereálná,“ poznamenal Raška.

Souhlas, ale za podmínek

Souhlasné stanovisko ministerstvo vydalo pro zhruba pětikilometrový úsek dálničního přivaděče ve variantě zvané Chrochvický potok od Modré až k dálnici D8, za předpokladu dodržení podmínek, které stanovisko ukládá. Těch je několik desítek a podle některých jsou nesplnitelné.
„Pro zbylý zhruba desetikilometrový úsek z Děčína do Modré je totiž varianta v podobě předložené ředitelstvím silnic a dálnic nepřijatelná. Důvodem jsou zásadní střety s požadavky ochrany přírody v cenných územích CHKO České středohoří. Ministerstvo životního chce vyvolat řadu jednání se ŘSD i ministerstvem dopravy a vymyslet vedení přivaděče tak, aby byl optimální pro lidi i přírodu.

„Ministr Bursík nabízí Ministerstvu dopravy a ŘSD aktivní spolupráci svých specialistů při hledání přijatelného řešení. Záleží na ŘSD, jak se k této nabídce postaví. Během procesu hledání schůdné trasy a jejího technického provedení může zároveň probíhat příprava stavby v nekonfliktním úseku D8 – Modrá,“ uvedl včera Jarmila Krebsová z tiskového odboru MŽP na dotaz, jaké konkrétní kroky bude ministerstvo činit, aby výstavba byla zahájeno, co nejdříve.
Přitom už několik desetiletí .odborníci nejschůdnější variantu hledají. Buď ale ztroskotají na nesouhlasů ochranářů přírody nebo na terénu, jež výstavbu silnice vzhledem ke složitostem nedovolí.

Ředitelství silnic a dálnic se ocitlo v téměř patové situaci. „Naše návrhy Správa CHKO už mnoho let zamítla,nyní se můžeme pokusit, zda svá zamítnutí na základě stanoviska ministerstva životního prostředí nepřehodnotí a nepovolí stavět v některém z úseků, kde to dříve zamítli,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

ČTĚTE TAKÉ: >>> jAK TO VIDÍ NĚKTEŘÍ ZASTUPITELÉ

Stanovisko se nelíbí ani dalším

Se stanoviskem MŽP nesouhlasí ani Jílové, jehož centrem kamionová doprava denně také proudí. „Nemám sice mandát, ještě jsme o tom nejednali v radě ani v zastupitelstvu, ale už dnes mohu říci, že se nám to také nelíbí. Výstavba přivaděče se zřejmě opět odsune,“ řekl jílovský starosta Petr Schlösinger.

Děčínští zastupitelé jsou rozhodnutím Bursíka zklamáni. Alespoň ti, kteří odpověděli na dotazy občanského sdružení Daniela Pavlíka Pro přivaděč. „Nevěřím, že bude v dohledné době přivaděč vybudován. Při současném stavu fungování institucí a legislativy ochrany životního prostředí se totiž jakákoliv podobná stavba dá blokovat desítky let. Z pohledu geografické situace Děčína si dovolím tvrdit nezávisle na zvolené variantě. Blokaci přitom může vyvolat cokoliv, odpor konkurentů, zájem místních lidí, spekulace s pozemky, nalezení neexistujího brouka, politický zájem atp. Nakonec dobrým příkladem jsou plavební stupně na Labi, které jsou efektivně blokovány více než dvacet let. Pokud existují aktivní oponenti, tak prosadit jakoukoliv variantu dopravní stavby je v tomto systému téměř nemožné. Tím spíše pokud je ministr MŽP ze strany, která vznikla z odpůrců dopravy a dopravních staveb,“ uvedl například Vlastimil Pažourek ze sdružení Volba pro město.

Ministerstvo životního postředí se sice dušuje, že rozhodně nemá zájem na tom blokovat závěrečné rozhodnutí ohledně přivaděče v Děčíně, protože průtah přes Děčín považuje za jeden z nejnaléhavějších k řešení, konkrétní řešení ale nenabídlo.

Podle primátora Rašky je to politické rozhodnutí ministra Bursíka, jenž nedal na doporučení svých odborníků vést přivaděč namísto kolejí. „Nevím, jaké odborníky chce ředitelství silnic a dálnic nabídnout. Ti, které teď má, řekli jasné ano přivaděči v tělese dráhy,“ dodal Raška. Varianty navržené ŘSD jsou však v zásadním rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny a Státní politikou životního prostředí a MŽP je proto nemohlo akceptovat.