Lidé musí počítat i se souvisejícím omezením. Chodci budou muset využít protější chodník, uzavřen bude i pravý jízdní pruh ve směru do Podmokel. „Jedinečná via ferrata v centru města je důležitým turistickým cílem. Návštěvníkům ferraty chceme nabídnout lepší zázemí při nástupu na skálu a zároveň chceme, aby tento prostor vypadal dobře,“ řekl primátor Jaroslav Hrouda. Nyní se připravují podmínky výběrového řízení na zpracování studie o návrh využití území v dolní části ferraty.