Na jedné straně zklamání těch, kteří si budování nových odstavných ploch nepřáli. Na straně druhé naděje pro desítky motoristů, kteří den co den v děčínském sídlišti Březiny často i marně hledají vhodné místo k zaparkování. I tak je možné vnímat rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jeho odbor územního plánování a stavebního úřadu totiž zamítl odvolání několika místních obyvatel, kteří napadli souhlas děčínského stavebního úřadu s vybudováním parkoviště mezi březinskými paneláky.

„Proti výstavbě parkoviště v té podobě, v jaké je projekt připravovaný k realizaci, jsme se ohradili hlavně proto, že nepůjde o komplexní řešení stávající tíživé situace. Přibude nějakých padesát míst, ale za cenu záboru ploch zeleně. A bez očekávaného efektu. Stejně budou desítky aut parkovat na chodnících a překážet v průjezdnosti zdejší komunikace,“ posteskla si Blanka Levová. Byla jednou z několika obyvatel, kteří argumentovali tím, že v blízkosti březinských paneláků je daleko víc lokalit, které by se daly využít na vybudování odstavných ploch pro celé sídliště.

„Děčínský stavební úřad v rozhodování o územním řízení nepochybil. Výstavbu parkoviště tam navrhlo město Děčín v souladu s územním plánem. Neshledali jsme důvod napadené rozhodnutí zrušit nebo měnit,“ vysvětlila vedoucí oddělení odboru územního plánování ústeckého krajského úřadu Hana Bergmanová.

O rozšíření odstavných ploch v sídlišti Březiny město usiluje už několik let. Původně magistrát počítal s výstavbou zhruba stovky parkovacích míst. Nepodařilo se mu ale získat pozemky od státu, vytipované plochy nabídl Pozemkové fond k prodeji jiným zájemcům. Přepracovaný projekt se proto smrskl na jedenapadesát parkovacích míst.

„Stanovisko krajského úřadu v této záležitosti je důkazem o tom, že se město jako zadavatel stavby nedopustilo žádného porušení zákonů a proto ani stavební úřad neměl důvod nevyhovět naší žádosti o vydání územního rozhodnutí,“ reagoval děčínský primátor Vladislav Raška. Situaci v Březinách považuje za hodně komplikovanou.

„Dá se pochopit, že někteří lidé proti záměru výstavby nových odstavných ploch brojí. Třeba proto, že nechtějí parkoviště pod okny svých bytů. Jenže v tamním sídlišti motoristé stejně parkují svá auta všude, kde je to jen trochu možné a kde se najde kousek volného místa. To rychle obsadí a často se tak děje způsobem, který znemožňuje rychlý příjezd a zásah hasičů nebo záchranky. Proto musíme a chceme tu situaci řešit,“ dodal děčínský primátor.

Někteří obyvatelé sídliště se snaží danou problematiku vnímat v širších souvislostech.

„Sám autem nejezdím, řidičkou je moje žena. A také mívá problémy s parkováním. Myslím, že kdyby tady byla možnost vybudování nějaké větší odstavné plochy mimo vlastní sídlištní zástavbu, nemělo by pro nikoho být problémem odstavit vozidlo třeba i několik minut od domu. Jenže zřejmě žádná taková vhodná lokalita tady není. A tak se musíme smířit alespoň s dílčím řešením problému,“ tvrdil obyvatel jednoho z paneláků Jiří Řezáč. I on se ale těžko smiřuje s tím, že dojde k záboru některých ploch zeleně.

Nedostatek parkovacích míst v Březinách je vůbec nejpalčivějším problémem v celém Děčíně. Ovšem zdaleka optimální není situace ani na dalších děčínských sídlištích.

„Na každém z nich chceme odstavné plochy pro vozidla postupně rozšiřovat. I když nepůjde třeba o tak vážné komplikace, jako je tomu v Březinách, nebude to především vzhledem k nedostatku vhodných pozemků v majetku města jednoduché řešení ,“ poznamenala Martina Štajnerová z odboru rozvoje děčínského magistrátu.

Nejen v sídlištní, ale i v další zástavbě, zejména v centrálních částech města, potřebuje Děčín v souhrnu stovky parkovacích míst. Vyžádají si desítky milionů korun a s ohledem na finanční možnosti městského rozpočtu je tedy zřejmé, že jde o problém, jehož řešení potrvá řadu let.