Sdružení pro ekologickou dopravu na Děčínsku(SED), jež bojovalo proti výstavbě dálničního přivaděče namísto Kozí dráhy, už neexistuje. Podle stránek ministerstva vnitra zaniklo.

„Teď je naprosto jasné, co bylo úkolem sdružení. Jen zabránit výstavbě přivaděče za pomoci stovek lidí, kteří aktivistům sedli na lep a podepsali jejich petiční archy. Členové sdružení se jimi oháněli na všech možných místech, včetně těch nejvyšších a přitom chtěli akorát ochránit svoje obydlí. O ty tisíce lidí, jak oni říkají, jim vůbec nešlo, myslím, že je sprostě podvedli,“ zlobil se předseda Sdružení pro přivaděč Daniel Pavlík.

Tomu se brání Tomáš Freiberg, poslední předseda SED. Spolu s Vojtěchem Splítkem založili nové sdružení s názvem Domov našim dětem. Splítek je předseda, Freiberg místopředseda, kolik má sdružení členů Freiberg neprozradil s odůvodněním, že to není podstatné. Nové sdružení prý přebírá aktivity toho předešlého.

„Sdružení SED dosáhlo svého cíle, nezrušení kozí dráhy, proto zaniklo. Nová občanská iniciativa, která vznikla má v podstatě za úkol monitorovat situaci kolem kozí dráhy, poukazovat na nestandardních chování veřejných činitelů ve veřejné správě, navazovat spolupráci s jinými občanskými sdruženími a dalšími právními subjekty, jejichž předmětem činnosti je boj proti korupci ve veřejné správě.Chránit životní prostředí a kulturní památky, a to nejen na Děčínsku,“ vysvětlil činnost Freiberg. Sdružení má vlastní webové stránky, jsou ve výstavbě, čtenář si zatím může nastudovat tak akorát stanovy.

Na dotazy, kdo je to Vojtěch Splítek, odpověděl Freiberg jen to, že bydlí v Pivovarské ulici a není mu lhostejné dění kolem nás. „Tvrzením, že lidem v Teplické a Pivovarské se uleví přivaděčem po kozině, místy jen pár metrů od Teplické a Pivovarské taky moc nevěří a nechápe, jako celá řada dalších občanů, jak si toto někdo mohl myslet a dokonce se to snažit prosadit a ještě to nazývat odvaděčem dopravy,“ dodal Freiberg. Neodpověděl ani na další dotazy, například na to, zda bylo nutné původní sdružení rušit a spolu s ním i webové stránky, jež hrubě napadaly všechny, kteří s aktivisty nesouhlasili.

Freiberg naopak upozornil na jednu z akcí sdružení. Tou je návrh na prohlášení celého historického areálu děčínského pivovaru kulturní památkou.

Přitom v pivovarském areálu je už dnes několik budov, jež jsou památkově chráněné. „Před nedávnem ale ministerstvo kultury zrušilo pěti objektům v pivovaru ochranu, byly natolik zdevastované, že památkově je chránit nemělo smysl. Další byly dokonce zbourané,“ řekla pracovnice státní památkové péče oddělení kultury děčínského magistrátu Pavla Rejmanová. Vysvětlila, že pokud by sdružení chtělo prohlásit celý areál za památkově chráněný, muselo by prokázat, proč je to potřebné. „Vzhledem k tomu, že ministerstvo z pěti objektů ochranu sňalo, je nepravděpodobné, že areál prohlásí celý,“ dodal Rejmanová.

Zakladatel sdružení pro Ekologickou dopravu a jeho první předseda Pavel Vrcha o existenci nového uskupení nic neví. „Nejsem ani jeho členem,“ poznamenal.

JAN TROJAN
ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ