Se zbytky ovoce a zeleniny i dalších kuchyňských odpadů, ale také s posečenou trávou nebo spadaným listím si od konce příštího měsíce nebudou muset dělat starosti lidé v Jílovém. Tyto biologicky rozložitelné komunální odpady budou moci ukládat do speciálních nádob.

„Na způsobu likvidace těchto odpadů jsme se dohodli s Technickými službami města Děčín. Budeme tedy praktikovat stejný systém, jaký od loňského podzimu využívají í děčínské domácnosti ve vybraných městských částech,“ uvedl jílovský místostarosta Václav Zibner.

Zájem teprve prověří

Ani v Jílovém se ukládání a pravidelné čtrnáctidenní svozy bioodpadů zatím nestanou celoplošnou záležitostí.

„Chceme fungování tohoto systému vyzkoušet v zástavbě rodinných domů. Podle stávajících odhadů se jedná o zhruba tři sta padesát domácností. Jestli budeme v první fázi potřebovat i tolik kompostejnerů, to zjistíme v nejbližších dnech při průzkumu mezi obyvateli v dotčených částech města,“ vysvětlila Petra Drugová, která se na jílovské radnici zabývá problematikou odpadového hospodářství.

Podobně jako v Děčíně, i jílovské domácnosti budou mít přistavení speciálních nádob a odvoz bioodpadů zdarma.

Další rozšíření v Děčíně

V děčínské městské části Letná, v zástavbě rodinných domků pod nemocnicí a některých navazujících ulicích pracovníci místních technických služeb vždy jednou za čtrnáct dnů svážejí bioodpad ze čtyř stovek kompostejnerů. Během několika příštích týdnů by se ale měl tento počet zvýšit na dvojnásobek.

„Upřesňujeme ještě některé detaily, ale předpokládáme, že se svozová oblast i na základě předchozích jednání s vedením města a odbornými pracovníky magistrátu rozšíří o další lokality. V pravobřežní části Děčína to bude kromě stávající zástavby i Staré Město a na druhé straně se k Letné přidruží ještě městské části Krásný Studenec, Želenice a Chrochvice,“ poznamenal náměstek děčínských technických služeb Václav Svoboda. Dodal, že v této fázi projektu přichází v úvahu zástavba rodinných domků na Jalůvčí.

Nic není zadarmo

Pokud se do systému v dalších vybraných částech města zapojí většina domácností, přibude v Děčína dalších zhruba čtyři sta kompostejnerů. Technické služby za jejich pořízení zaplatí asi půl milionu korun.

„Přepokládáme, že náklady na samotnou likvidaci bioodpadů bude jako u běžného komunálního odpadu i nadále hradit ze svého rozpočtu město. Za tunu těchto odpadů to je skoro dva a půl tisíce korun,“ vysvětli vedoucí odboru životního prostředí děčínského magistrátu Jiří Hykš.