Primář oddělení, pod nímž pracoval i lékař Petr Vondráček, který na celý případ upozornil jako první, tvrdí, že on by postupoval jinak.

Proč jste se rozhodl promluvit
o celé kauze až s odstupem?
Vedly mě k tomu události posledních dnů a týdnů. Celý problém se dle mého názoru zcela zbytečně zmedializoval a objevila se v něm řada dohadů, polopravd a možná 
i lží. A především proto, že toto vše skandalizuje naši nemocnici a naše oddělení. Vzniká tak atmosféra, kterou jednak veřejnost přijímá jako nedobrý signál a jednak do pracovního úsilí našich lékařů a sester nevnáší nic dobrého. My skutečně potřebujeme čas pro naše pacienty.

Kdy a jak jste se o podivném úmrtí pacientky dozvěděl?
6. června 2014 v dopoledních hodinách. Byl jsem informován o podezření, ba přesvědčení sloužícím lékařem (Petrem Vondráčkem, poznámka redakce), že došlo k chybné aplikaci léku. Svá tvrzení opíral slovně o důkazy jako zhotovené laboratorní odběry a výsledky. Sdělení, kterého se mi v tuto chvíli dostalo, nekorelovalo se zdravotnickou dokumentací.

Jaké byly vaše první kroky?
Informoval jsem pana doktora, že musím, ač nemám 
v ruce žádné důkazy, a ač si nepřeje celý případ medializovat, informovat vedení nemocnice. Což jsem bezprostředně učinil.

Jak rychle se nařizují zdravotní pitvy?
Zdravotní pitvy nařizuje lékař. V takovýchto případech neprodleně. Pokud by proběhla do 24 hodin, měla by rozhodně větší smysl.

Jaká byla sestra Věra M., kterou policie z vraždy pacientky obvinila? Měl jste s ní někdy problémy?
S danou sestrou jsem neměl nikdy žádné problémy. Posuzoval jsem ji jako profesionální sestru s dostatečnou erudicí a zkušenostmi. Neměl jsem rovněž žádné povědomí o tom, že by byla mezi pacienty neoblíbená.

Jaká jste poté učinil na oddělení opatření, aby se podobně tragický případ neopakoval?
Nemocnice má standardní, zákonem definované postupy. Šetření okamžitě nastalo, vyplynuly z něj některé další kroky – jako pracovní kompetence apod., které jsou zcela v souladu s přípravou nemocnice na akreditační řízení standardů kvality péče. Tyto procesy v naší nemocnici probíhaly dávno před touto událostí. Chci ale upozornit na skutečnost, že zde jde o selhání jedince. Proti tomu není žádný, byť sebelepší systém imunní.

Proč jste celý případ neoznámil policii vy, jako nadřízený pana doktora Vondráčka?
To je prosté. Povinnost lékaře, má-li důvodné podezření, že úmrtí nebylo přirozené a mohlo být spojeno s nesprávným postupem, je ze zákona o zdravotních službách nepřenosná. Proto jsem informoval vedení společnosti. Navíc důkazy, které zajišťoval pan doktor, mi nebyly předány. Z důvodu, že nechce celý případ veřejně řešit.

Jak byste postupoval vy, kdybyste byl na jeho místě a podivné úmrtí objevil?
Vím, že jde o velmi citlivou záležitost, která pro lékaře není příjemná, zvláště v první chvíli, kdy něco takového zjistí. Ale povinnost lékaře je skutečně nepřenosná, nelze tedy postupovat jinak.

Jaký jste měl pracovní vztah 
s doktorem Vondráčkem?
Vztahy s doktorem Vondráčkem jsem posuzoval jako profesionální a korektní. Bližší osobní vztahy jsme neměli.

Souhlasíte s krokem vedení nemocnice, které kauzu  předalo právníkovi Tomáši Sokolovi?
Toto je plně v kompetenci vedení společnosti, moje kompetence jsou jiné. Nicméně již z výše řečeného vyplývá, že celý postup nebyl standardní a myslím, že 
v rámci jakékoliv firmy právní rozbor situace je na místě. Vyplyne-li z něj další postup, pak to odpovídá logice věci.