Také v ulicích Děčína, Varnsdorfu a Rumburka se včera pohybovali dobrovolníci, kteří zajišťovali sbírku Bílá pastelka. Tu už devátým rokem pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Lidé , kteří se rozhodli přispět, dostali originální bílou pastelku, záložku a informační letáček. Sbírku od samého počátku podporuje také hraběnka Mathilda Nostitzová, která vzkazuje případným dárcům: „Jsem přesvědčena, že všichni instruktoři ve všech střediscích vykonávají fantastickou práci. Aby byli schopni dále pomáhat zrakově postiženým, potřebujeme vaši finanční podporu.“ V loňském roce se vybralo bezmála tři a půl milionu korun. Ty byly použity na speciální výukové programy.