Primátor Děčína se sešel s vedením městské i republikové policie. Jedním 
z podnětů k setkání byl článek Děčínského deníku, ve kterém si lidé stěžovali na bezpečnost u podchodu od sportovišť u vlakového nádraží.

„Poslední dobou jsme zaznamenali několik stížností, které se týkaly kriminality 
v některých částech města, 
a upozornění na konkrétní případ přepadení chlapce. Svolal jsem proto jednání, na kterém jsme si ujasnili některé záležitosti a domluvili se na společném řešení situace," řekl primátor František Pelant.

Podle vyjádření Policie ČR se kriminalita v Děčíně neliší od jiných srovnatelně velkých měst kraje, naopak je vývoj kriminality podle policie spíše pozitivní.

Jedním z témat byla také údajná přepadení v podchodu pod děčínským hlavním nádražím. Policie uvedla, že 
v posledním roce nezaznamenala žádné přepadení v této lokalitě. V současné době prověřuje pouze jedno ohlášení přepadení z poloviny listopadu, prověřování ale ještě není ukončeno.

„Je důležité, aby nás lidé 
v případě, že se setkají s nějakým trestným činem, přestupkem nebo podezřelým jednáním svých spoluobčanů, ihned kontaktovali. Jen tak jsme schopni rychle reagovat a případné překročení zákona řešit," říká ředitel městské policie Marcel Horák.

„Pro lepší koordinaci hlídek městské a státní policie jsme si domluvili pravidelné schůzky. Očekáváme, že výměna informací naši práci zefektivní," doplnil Marcel Horák. Od prosince se tak každý týden budou scházet vedení státní a městské policie, aby si vzájemně vyměnila důležité informace o kriminálních případech, drobných krádežích a akcích konaných ve městě.  Aktuálním tématem jednání bylo zvýšené nebezpečí od kapsářů v předvánočním čase. „Domluvili jsme se, že i policie se více zaměří na kapsáře a krádeže 
v obchodech," doplnil František Pelant.

Městská policie má v současné době čtyřicet strážníků, kteří vykonávají hlídkovou službu. V některých sociálně vyloučených lokalitách ji doplňují asistenti prevence kriminality, kteří jsou placeni z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva vnitra ČR. Pohyb všech hlídek po městě je monitorován pomocí GPS, které jsou umístěny jak ve vozidlech, tak ve vysílačkách strážníků. Jejich činnost ve městě je tak zpětně kontrolována. „V případě nejasností či stížností např. na to, že některá místa strážníci nekontrolují, lze díky GPS zjistit skutečnost. Řešili jsme v této souvislosti již několik podnětů občanů, data z GPS ale dala za pravdu strážníkům. Bohužel má mnoho lidí představu, že strážník bude nonstop stát v jedné ulici nebo hlídat jedno místo. Pokud ale vezmeme v potaz velikost města, rozsah jeho problémů a počet strážníků a policistů, je jasné, že uhlídat vše je nereálné," vysvětlil ředitel.

Dodal, že dlouhodobým trendem, ve kterém městská policie bude i nadále pokračovat, je odklon od problematiky dopravy a intenzivní zaměření na veřejný pořádek a bezpečnost obecně. „O tom ostatně svědčí i pravidelně zveřejňované statistiky 
a zprávy, které jsou veřejně přístupné prostřednictvím médií, i na našich webových stránkách," dodal Horák.