Stížnost na nezákonné jednání rumburského místostarosty Darka Švába zaslal také starostovi Rumburku Jaroslavu Sykáčkovi i všem zastupitelům a podal trestní oznámení.

„Vyhlášení soutěže i stanovená kritéria byla povrchní, vykazovala řadu vad a nezákonností v takovém rozsahu, že potvrzují domněnku, hraničící s jistotou, že se jedná o předem stanovený postup, který kamufluje veřejnou soutěž a měl legalizovat převody mnohamilionových částek z dotací města,“ tvrdil Mirko Bernas.

Materiály pouze pro vybrané

Zakázku Lužická nemocnice, jejímž majoritním vlastníkem je město Rumburk, vyhlásila na začátku června .
„Byla to výzva k podání nabídek ke zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nové budovy Lužické nemocnice,“ upřesnil Bernas.
K zakázce se přihlásila Labská investiční a.s.. Mirko Bernas je členem představenstva této společnosti. „Podklady, které jsme měli najít na internetu, ale nebyly. Proto jsme se obrátili na zadavatele zakázky, na společnost Investservis. Tady jsme se dozvěděli, že materiály jsou pouze pro vybrané zájemce,“ tvrdil Bernas. O koho má jít, mu ale společnost neřekla. Její zástupce Jiří Klíma se k tomu v pondělí nemohl vyjádřit, je na dovolené a jeho kolega o případu v Rumburku nic nevěděl.

Přesto, že Labská investiční neměla podle Bernase žádné podklady, do soutěže se přihlásila. „Do stanoveného termínu jsme svou přihlášku podali k rukám Darka Švába, coby předsedovi představenstva Lužické nemocnice. Zároveň jsme podali i námitky, mimo jiné proti tomu, že jsme se nemohli dostat k zadávacím podmínkám,“ popsal Bernas. Obálky, pravděpodobně i dalších zájemců, Šváb odnesl do své kanceláře na radnici.
Podle Bernase jich nesl snad sedm nebo osm. V patnáct hodin, kdy se měly otevírat, přišel oznámit, že soutěž ruší.

Bez komise a sám

„Nebyla přítomna žádná komise, nebyla totiž vůbec jmenovaná, kromě nás nepřišel na otvírání otázek ani žádný jiný zájemce, vůbec se nevypořádal s našimi námitkami,“ poznamenal Bernas. Míní, že celá kausa nese znaky podvodu a k němu prý dal ty nejlepší podmínky místostarosta Darek Šváb, zároveň předseda představenstva Lužické nemocnice a její technicko investiční náměstek.

Darek Šváb se k záležitosti nechtěl včera vyjadřovat. „Těch stížností a trestních oznámení už bylo tolik, že nevím, o které jde. Pokud bude něco prošetřovat policie, budu jedině rád,“ řekl Šváb.

Starosta nevěří, Šváb bude rád za vyšetřování

Starosta Rumburku Jaroslav Sykáček nebyl o nic víc sdílnější. „Vzhledem k tomu, že se jedná o zadávací řízení k veřejné zakázce Lužické nemocnice a polikliniky, musím konstatovat, že vše je plně v její působnosti,“ uvedl Sykáček. Doplnil, že s ohledem na to, že město je majoritním akcionářem, požádal už 2. července představenstvo Lužické o sdělení stanoviska k tvrzením Bernase.

„Co se týče údajného nezákonného jednání místostarosty města Darka Švába, jsem přesvědčen, že se jedná přinejmenším o pouhé spekulace a věřím, že můj názor potvrdí jak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak i policie,“ poznamenal.

Případem by se podle Bernase měl zabývat Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. „I kdyby to byla pravda, nemůžeme podávat žádné informace. To bychom udělali až v případě, že by byl někdo trestně stíhán,“ řekl ředitel útvaru Jiří Novák.

A zastupitelé…

Stížnost Bernase si ještě všichni zastupitelé v klidu nepřečetli. "Rozhodně ale budu požadovat všechny informace a důkladné vysvětlení," řekl například Radek Engel z ODS, jenž je zároveň i členem dozorčí rady Lužické nemocnice.

Stejně tak i Bronislava Nedvědová ze Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu. "Vůbec jsem netušila, že nemocnice nějakou veřejnou zakázku vypsala," poznamenala.