Opuštěný areál bývalého Benaru v České Kamenici nedělaá městu zrovna dobrou vizitku. Některé objekty by ale mohly znovu ožít. Platí to zejména o budově v sousedství řeky Kamenice. Zájem o její odkoupení už koncem roku 2009 projevila společnost Alec.

„Firma tam chce vybudovat třídírnu PET lahví a recyklací plastů zavést další doprovodnou výrobu. Na tomhle projektovém záměru se zatím nic nemění. Společnost chce své plány realizovat za předpokladu, že uspěje se svojí žádostí o získání finančních prostředků z evropských programů. To se sice zatím nepodařilo, nicméně s vlastníkem firmy město jednalo a ten svůj zájem na získání budovy potvrdil,“ uvedl starosta Martin Hruška. Dodal, že projekt českokamenická radnice podporuje.

Rekonstrukce chátrající budovy a vybudování recyklační a výrobní linky si mají vyžádat okolo padesáti milionů korun. Pokud by se projekt podařilo uvést v život, přineslo by to v České Kamenici nabídku dalších nových pracovních příležitostí.

Podobně jako mnohé další továrny na Děčínsku i v jiných regionech, i českokamenický Benar zůstává dlouhodobě nevyužitým areálem.

Ten v rámci privatizace v roce 1994 koupil od státu podnikatel František Novosad. Vedl jednání s italskou firmou, která slibovala obnovení textilní výroby.

Později se ale ukázalo, že nešlo o zrovna seriózní společnost a bezúspěšná byla i jednání s dalšími zájemci o koupi.

Nakonec podnikatel Novosad areál daroval městu.