„O přítomnosti rysat jsme věděli od prvního dne díky charakteristickému mňoukání koťat a také díky změně chování samice, kdy odmítala opouštět boudu. Abychom matku s mláďaty co nejméně rušili, vstupovali jsme do expozice jen kvůli krmení a nejnutnějšímu úklidu. Rysice sice už v minulosti dvakrát porodila, ale odchov nikdy nebyl úspěšný. Matka o mláďata nejevila žádný zájem, a proto jsme jí i z tohoto důvodu chtěli dopřát klid,“ vysvětlil vrchní chovatel Petr Haberland. 

Jak jsme žili v Československu - Na Tokání
Jak jsme žili v Československu: Na Tokání