S velkými finančními problémy se potýkají azylové domy na Děčínsku a Šluknovsku. Od kraje jim totiž přišlo výrazně méně peněz. Náhradním domovům, bez kterých se mnozí neobejdou, tak chybí finance i na základní provoz. Ty jim prostřednictvím krajů posílá stát.

Jedním z takových je i Domov svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, který pomáhá maminkám s nižšími schopnostmi postarat se o se sebe a své děti. Učí je například základní věci, jako je nakoupit si, uvařit nebo hospodařit s penězi. Tím je v rámci celé republiky naprosto unikátní. Zásluhou tohoto azylového domu se mohlo jen loni vrátit okolo 20 žen do běžného života.

„Letos jsme získali o 1,5 milionu korun méně, než jsme požadovali. To znamená přibližně čtyři měsíce provozu, tedy vody, plynu nebo platů zaměstnanců,“ uvedla ředitelka domova Marcela Dvořáčková.

Domov v Jiřetíně teprve nedávno dostal na provozování služeb, které využívají maminky z celé země, tři miliony korun. Aby přežil první měsíce letošního roku, musel si půjčit 700 tisíc korun od svého zřizovatele, kterým je Diecézní charita Litoměřice.

V nezáviděníhodné situaci jsou ale všechna podobná zařízení. Například rumburský azylový dům, který provozuje komunitní spolek CEDR, dostal o půl milionu korun méně, než kolik chtěl od státu.

Peníze od státu na provoz sociálních služeb posílá jednotlivým organizacím Ústecký kraj. „Museli jsme pokrátit všechny sociální služby. Od státu jsme obdrželi o 700 milionů korun méně, než kolik jsme požadovali,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková.

Kraj tak nedostal přibližně třetinu požadovaných peněz, po státu chtěl zhruba 2,1 miliardy korun. Hejtmanství nyní potřebuje pro základní přežití všech sociálních služeb ještě necelých 400 milionů korun.

Podobná situace je ale i v ostatních krajích. Dohromady po státu chtějí na zajištění sociálních služeb 3,7 miliardy korun, pro jejich holé přežití pak potřebují dvě miliardy. To by ale znamenalo, že už nezbudou žádné peníze na jejich rozšíření nebo modernizaci.

Marcela Dvořáčková si nechce připustit, že by stát nakonec potřebné sociální služby nedofinancoval. Přesto domov žádá o pomoc, která může zajistit jeho další provoz. „Pokud by stát další peníze neposlal, znamenalo by to zhroucení celého systému sociálních služeb,“ dodala Dvořáčková.

Jak pomoci Domovu svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou? Peníze je možné poslat přímo na účet domova 78-5209920257/0100.