V květnu a v červnu budou midibusy propojovat dvě turistická lákadla pouze o víkendech, během letních prázdnin budou jezdit celotýdenně. V září se opět vrátí k víkendovému provozu. Kromě toho dojde k drobným změnám také na několika dalších linkách, kdy u některých spojů dojde k několikaminutovým posunům odjezdů z konečných stanic.