Omezení začalo platit od úterý 24. března. „V kontextu aktuálních událostí, zapříčiněných šířením onemocnění nebezpečným koronavirem a ve vazbě na bezpečnostní opatření Vlády České republiky zaznamenává tato linka víze než 95% úbytek cestujících,“ uvedl dopravce na svých webových stránkách. Linka totiž nejezdí v závazku veřejné služby a byla tak nyní hluboce ztrátová.