Jak si poradit s agresivním pachatelem, jak řešit konfliktní situace různého druhu a efektivněji pomáhat s dohledem nad veřejným pořádkem, se dozvěděli asistenti prevence kriminality na třídenním školení, které se uskutečnilo v Děčíně. Vzdělávací akce se uskutečnila 
v rámci projektu Asistent prevence kriminality, který realizuje Městská policie Děčín ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, a zúčastnili se jej asistenti z Děčína, Šluknova a Kutné Hory.

„Jednalo se o pokračování průběžného vzdělávání asistentů, tentokrát v rozsahu tří dnů. Vzdělávací akce byla zároveň příležitostí sdílet zkušenosti s kolegy z jiných měst, kde asistenti rovněž působí. Nashromáždili jsme řadu podnětů, které mohou činnost asistentů do budoucna zefektivnit. Zároveň jsme dospěli 
k několika změnám v systému práce asistentů, které do praxe zavedeme okamžitě," uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Vzdělávací akce se uskutečnila pod ve-dením zkušeného školitele Zdeňka Pankráce, který vzdělávání asistentů zajišťuje od počátku projektu. Asistenti měli možnost osvojit si účinné postupy a taktiky při jednání 
s potenciálně problémovými lidmi a vydali se také do terénu, kde navštívili vybrané lokality, kterým se téměř denně věnují. Součástí vzdělávání je zvyšování právního povědomí asistentů. Na závěr školení se asistentům věnovala psycholožka, jejímž úkolem bylo naučit asistenty včas rozpoznat možného agresora a řešit nastalou situaci tak, aby zbytečně negradovala.

„Vzdělávací akce byla jednou z mnoha, které asistenti musí absolvovat, aby byli schopni plnit své úkoly co nejlépe. Další akce organizované Ministerstvem vnitra, ale 
i Městskou policií Děčín, je 
v průběhu tohoto a příštího roku ještě čekají. Právě vzdělávání je jedním ze zásadních pilířů celého projektu," doplnil ředitel.

Projekt Asistent prevence kriminality je realizován Ministerstvem vnitra České republiky ve spolupráci s vybranými městy a obcemi. 
V Děčíně působí v rámci projektu deset asistentů. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ministerstva vnitra, stejně tak i vzdělávání je kompletně hrazeno z těchto zdrojů.