Obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) překročil 469 mikrogramů na kilogram.

„Evropský limit pro potraviny je přitom 125 mikrogramů. Překročeny byly 
i limity dalších škodlivin, například dioxinů bylo v mase 2,4krát více, než je limit," vysvětlila Jitka Straková, odbornice Arniky na toxické látky.

Jak připustila, pouhé dvě ryby poskytnuté k analýze nejsou příliš reprezentativním vzorkem.

„Víc ryb se v době odběru ulovit nepodařilo. Zjištěné hodnoty však plně korespondují s výsledky předcházejícího výzkumu, kdy jsme odebírali vzorky sedimentů z Bíliny, Labe a dalších řek. Tehdy byly také zjištěny vysoké koncentrace PCB, dioxinů a dalších škodlivých látek, které se do řek dlouhodobě dostávají z průmyslu," konstatovala.

Zástupci z Arniky varují před požíváním ryb z Labe.

„Odebrané vzorky překračují limitní koncentrace toxických látek pro uvedení sladkovodních ryb na trh, 
a proto by se rybáři měli vyvarovat jejich konzumace," uvedl autor studie Václav Mach.

Podobné výsledky Arnika zjistila i při vyhodnocení vzorků sedimentů a rybího masa z řeky Odry na Os-travsku. Obě řeky se škodlivin budou zbavovat desítky let.

„Záleží na tom, abychom jejich vypouštění do odpadních vod zastavili. Ale i tak bude velmi dlouho trvat, než se postupně uvolní, naředí 
a odplavou," řekla Jitka Straková.

„Cejny jsme pro Arniku chytili my. Bylo to období nízkého stavu vody, kdy ryby tolik nebraly, takže chlapi chytili jen dva kusy. Rozbory od Arniky máme k dispozici, 
a proto jsme na webu doporučili omezení časté konzumace ryb ulovených v úseku řeky Labe od Střekova po státní hranici s Německem na minimum," uvedl Karel Jakubec, hospodář místní organizace Českého rybářského svazu.

Sám ryby z Labe chytá a občas je i sní.

„Chytám převážně nad zdymadly, kde by situace měla být lepší. Na to, aby se škodliviny nějak projevily, by ryb zřejmě člověk musel sníst metrák měsíčně. Domluvili jsme se se zdravotním ústavem, že v létě nějaké ryby odlovíme agregátem a dáme je na rozbor," uzavřel rybář Karel Jakubec.