Díky nálezu bude možné například popsat, odkud přicházeli do Varnsdorfu lidé v době jeho bouřlivého vývoje ve druhé polovině 19. století. Podobné nálezy v takovém rozsahu jsou přitom velmi ojedinělé.

Archivní materiály vážily přibližně půl tuny. „Ve větší bedně byly uloženy dokumenty z provenience Městského úřadu Varnsdorf, konkrétně 66 různých evidenčních knih a podacích deníků, jakož i fascikl spisů z let 1856 - 1945. Menší bedna obsahovala 7 podacích deníků a spisy z provenience Okresní správní komise a MNV Varnsdorf z těsně poválečné doby,“ vyjmenoval nalezené dokumenty ředitel státního okresního archivu Jan Němec s tím, že podobné nálezy městských archiválií jsou i v rámci celého Česka velmi neobvyklé.

Nalezené byly soupisy lidí s domovským právem, ale i bez něj, nebo soupisy nejrůznější čeledi. V knihách je tak například evidence služek nebo dělníků zapsaných podle jednotlivých továren. O záchranu dokumentů se zasloužil pracovník varnsdorfských technických služeb Jiří Petr, který je po léta opatroval a ochraňoval před zničením.

Na Zámeckém rybníku v Děčíně zahnízdila labuť.
Pět vajec. Labutě hnízdí uprostřed Děčína, poprvé po desítkách let

Původně se mělo za to, že veškeré evidenční knihy pokrývající z historického hlediska pro Varnsdorf nejzajímavější dobu byly zničené při požáru radnice na počátku roku 1942. I proto museli archiváři odmítat po dlouhá desetiletí badatele toužící zmapovat dobu velkého, především průmyslového rozvoje města.

„Nalezl jsem to v areálu dnešních technických služeb, který prochází rekonstrukcí. V jedné z místností byly dvě truhly. V nich jsem po otevření našel knihy, které měly na hřbetu napsáno například Fremdebuch, a bylo mi jasné, že to v technických službách nemá co dělat,“ popsal nález vzácných dokumentů varnsdorfský radní Martin Musílek. On sám tak mohl díky nálezu například zjistit, kdo v průběhu stovky let žil v domě, ve kterém nyní bydlí. Evidence je totiž vedená podle čísel popisných. U každého z nich jsou zapsáni jeho obyvatelé včetně toho, odkud do Varnsdorfu přišli, pokud se nejednalo o rodáky.

Kavárna Coffee and Books v Děčíně.
FOTO: Zahrádky u restaurací v Děčíně brzy přivítají první letošní návštěvníky

Právě to je velmi významné pro historiky. Umožní to velmi detailně zmapovat vývoj obyvatelstva, jehož počet se během 60 let od roku 1850 zvedl z necelých deseti na více než 23 tisíc. „Pomocí nalezených knih bude například možné psát sociologické studie popisující, kolik dělníků bylo ve které továrně a odkud byli. Je z toho možné vysledovat migraci obyvatelstva a zjistit, odkud přesně lidé do centra, kterým Varnsdorf - tehdy nazývaný českým Manchesterem - byl,“ popsal možnosti využití objevených archiválií Němec.

S velkou částí nalezených archiválií se budou moci lidé seznámit i z pohodlí svých obývacích pokojů. Okresní archiv jednotlivé knihy zdigitalizuje a vyvěsí na internet. To platí ale jen pro takové dokumenty, které mají záznamy starší než sto let. I přesto bude možné virtuálně procházet více než šedesátiletou historií nejvýznamnějšího města na Šluknovsku.