Místo Kozí dráhy cyklostezka, více parkovacích míst nebo oživení areálu nákupního střediska. S tím vším počítá návrh studie revitalizace děčínského sídliště Bynov. Pro magistrát ji zpracovávají odborníci ze studia Re:architekti.

Územní studii budoucí podoby Bynova začal tým architektů zpracovávat loni na podzim. Nyní návrh představí veřejnosti. „Výstupy architektů jsou velmi zajímavé. Přináší nám spoustu materiálu, s kterým je možné pracovat. Odpovědi na jednotlivé otázky ukazují, že lidé potřebují zvýšit počet parkovacích míst a zlepšit kvalitu chodníků,“ řekla děčínská primátorka Marie Blažková.

Architekti při zpracovávání návrhu vycházeli ze zkušeností lidí žijících v Bynově. Nejprve si přímo s obyvateli Bynova prošli sídliště, aby poznali jeho největší slabiny i přednosti. Následně pak mohli Bynovští vyplnit dotazník, ve kterém se k životu v této okrajové části Děčína mohli vyjádřit.

„Naším úkolem je pochopit, jak veřejný prostor v této části města funguje a jak by mohl fungovat lépe. Pochopit, jak lidé v Bynově žijí a jak toto místo vylepšit,“ připomněl hlavní úkol při zpracovávání studie jeden z týmu architektů Jiří Vlach.

Jako jedno z nejbolavějších míst celého sídliště místní vidí areál bývalého nákupního střediska, mezi Bynovany známého jako Dukla. To bylo navrženo spolu s celým sídlištěm před 40 lety, dnes je ale v žalostném stavu. V době jeho otevření byla v Dukle kromě obchodů také knihovna nebo kinokavárna.

Dalším velkým problémem, stejně jako na všech sídlištích, je v Bynově parkování. Návrh nového územního plánu sice počítá se stavbou parkovacího domu naproti benzinové čerpací stanice, ten by ale podle architektů problém neřešil. Lidé totiž podle dotazníků chtějí parkovat co nejblíže svého bydliště. A parkovací dům by byl pro některé z nich i více než kilometr vzdálený.

Přesto architekti nalezli v návrhu studie, která bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace, způsob, jak vybudovat nových přibližně 200 parkovacích míst.

Kromě parkování se Re:architekti, kteří v Děčíně zpracovali už revitalizaci Podmokel, pustili také do řešení dopravní obslužnosti. Podle jejich názoru má velký potenciál Kozí dráha. Nikoli ale jako železnice, nýbrž jako cyklostezka propojující několikatisícové sídliště s centrem města.

Analýzy dopravní obslužnosti řešily dokonce i ideální polohu zastávek nebo počet autobusů potřebných k bezproblémové dopravě do středu Děčína.

„Je vidět, že se autoři na sídlišti pohybovali a pozorovali každodenní život. Hledali bezpečnější pohyb při přecházení Teplické ulice, sledovali vytvořené průchody propojující jednotlivé chodníky. Pracují s myšlenkou dovést městskou dopravu do horní části sídliště,“ dodala primátorka Marie Blažková.

Kompletní návrh studie představí Re:architekti veřejnosti v pondělí 16. dubna od 17 hodin v bynovské základní škole.