Podle závěrečné zprávy jsou nejzásadnější rozpory mezi požadavky obyvatel regionu a požadavky jednotlivých obcí.

Analýza vznikla jako jeden z podkladů pro komunitní plánování v posledních dvou měsících loňského roku. Pomůže především se zpracováním návrhu plánu rozvoje sociálních služeb na Šluknovsku.

„Při zjišťování podkladů jsme si respondenty rozdělili do tří skupin. Kromě samotných uživatelů sociálních služeb jsme se ptali také poskytovatelů těchto služeb a jednotlivých obcí,“ říká Hana Volfová z Komunitního centra Kostka v Krásné Lípě.

Během výzkumu vyšlo najevo, že rozmístění sociálních služeb není vhodné. V některých obcích totiž základní služby chybí, jinde se naopak dublují, takže ani jedna ze služeb není využita naplno.

„Je velký rozdíl mezi jednotlivými městy v regionu, v některých je zastoupen neziskový sektor a dobře rozjeté sociální služby, v některých městech tyto aktivity úplně chybí a je zde větší pasivita obyvatel, nevědomost o možnostech zapojení se do občanské společnosti,“ říká jeden z respondentů dotazníkové akce.

Také samotné služby byly rozděleny do několika skupin. Zvlášť se zjišťovaly potřeby služeb pro osoby ohrožené závislostmi nebo sociálním vyloučením a seniory.

„Právě u seniorů jsme například zjistili, že je třeba se více zaměřit na dostupnost jednotlivých služeb. A stranou by neměla zůstat ani terénní služba,“ přibližuje výsledky Hana Volfová.

Dalším výstupem komunitního plánování je nový katalog sociálních služeb.

„Katalog bude obsahovat vyhledávání, takže nebude problém si nalézt konkrétní službu v konkrétní obci. Kromě našeho webu by měl být katalog dostupný také přes internetové stránky jednotlivých obcí,“ vysvětluje Hana Volfová.