Silnice I. třídy – všechny průjezdné

- č. 62 Děčín – Hřensko – na několika místech přetéká v tenké vrstvě voda

Silnice II. třídy – všechny průjezdné

– č. 261 Děčín – Ústí n/L – v obci Těchlovice- v tenké vrstvě přetéká voda přes silnici

- č. 262 Benešov n. Pl.- Česká Lípa- v obci Františkov ve dvou úsecích z důvodu podmáčené krajnice, částečně omezen provoz v polorovině jízdního pruhu, v Děčíně na ul. Benešovské – částečné omezení – erodovaná krajnice

- zbývající silnice II. třídy bez omezení

Silnice III. třídy – úplné uzavírky

- č. 258 61 Hřensko – Jetřichovice – v obci Hřensko destrukce mostu

- č. 240 95 Těchlovice – Babetin – stržená komunikace

- č. 258 51DC Boletice – Lesná – stržená komunikace

- č. 258 51 Malá Veleň – Velká Veleň – sesuv svahu

- částečné omezení

- č. 258 54 Srbská Kamenice – Jetřichovice – kaverny v komunikaci

- č. 258 60 Janská – Česká kamenice – kaverny v komunikaci

- č. 263 22 Česká Kamenice - Kytlice – kaverny v komunikaci

- č. 258 61 Chřibská – D. Chřibská – opěrné zdi potoka

- č. 263 26 Chřibská – H. Chřibská – kaverna v komunikaci

- č. 262 21 Benešov – Heřmanov – kaverny v komunikaci

- č. 258 57 Janov – Arnoltice – sesuv svahu

Místní komunikace – úplná uzavírka

Děčín – Dolní Žleb

Děčín – ul. Krokova

Děčín – pod Tyršovým mostem