Děčínská ODS je bez licence. V pátek podvečer ji Děčínu zrušily špičky ODS na jednání výkonné rady strany a rozhodnutí se nepodařilo zvrátit ani předsedovi místní organizace a primátorovi Děčína Vladislavu Raška v neděli na celostátní kongresu. ČTĚTE ZDE >>> Důvod odebrání licence? Účelové přijímaní nových členů. Během několika dnů před červnovým sněmem oblastního sdružení přibylo do řad modrých ptáků více než tři stovky nových členů.

„Nechceme tolerovat hromadné nábory členů. Deformují nejen konkurenční prostředí uvnitř strany, ale zároveň nás poškozují navenek. Je to možná odvážný krok, ale ani do budoucna bychom neměli jednat jinak,“ vysvětlil předseda ODS Mirek Topolánek.

Neznamená to, že by ODS v Děčíně zanikla. Odebrání licence sdružení není zrušení členství jeho členům. Ti mají tři měsíce na to, aby se přihlásili do jiného sdružení, či požádali o udělení nové licence.

Členská základna

Poslanec za ODS Vladimír Šoltys přiznal, že děčínská organizace skutečně nové členy účelově přijala. „Že tak učiníme, odsouhlasili i ti, kteří to dneska napadají,“ tvrdil poslanec. Důvodem podle něj nebylo posílit pozici děčínského primátora Vladislava Rašky a zároveň předsedy místního sdružení ODS, ale pouze to, aby se zvětšila členská základna. „Byli jsme malá organizace, s malým počtem členů a potřebovali jsme být silnější vůči ostatním v kraji. Dělo se tak ve všech regionech, my jsme k tomu přistoupili jako poslední a jednoduše to odskákali,“ tvrdil Šoltys.

Na podivné přijímání nových členů upozornila tehdejší předsedkyně oblastního sdružení ODS Ivana Stárková. Své tvrzení doložila prezenčními listinami ze sněmu, v nichž se objevují jména celých rodin. Má i mailovou korespondenci s Lukášem Trnkou, který se sněmu zúčastnil, ač nečlen ODS. „Píše v něm, že je znechucen a žádal mě, abych situaci v děčínské ODS co nejrychleji zveřejnila, není totiž členem ODS a účast na sněmu mu byla zaplacená, tehdy tam šel ze zvědavosti se stranickou průkazkou na jméno Panenka,“ řekla Stárková. Má i notářské ověření čestného prohlášení, ve kterém Trnka potvrzuje černé duše. „Bohužel nyní otočil i on a tvrdí, že jsem ho zmanipulovala a k podepsání donutila,“ poznamenala Stárková.

Černé duše

Čestné prohlášení Lukáše Trnky mají i ti, kterým výkonná rada vzala licenci.

„V novém čestném prohlášení uvedl, že na sněm ho jako černou duši pozvala paní Stárková a že ho ke všemu donutila,“ řekl Šoltys.

Dodal, že místní organizace neměla zapotřebí černé duše na sněm zvát.

„Bylo nás dost, kteří jsme Rašku podporovali. Zajímavé je, proč už na sněmu nikdo nevystoupil, že se děje nějaká nepravost,“ poznamenal Šoltys.

Lukáš Trnka, jehož čestným prohlášením mávají obě strany sporu, se nechce o záležitosti bavit, prý na to nemá čas.

Do děčínské organizace ODS se na svém sobotním zasedání obuli i sociální demokraté.

„ODS v Děčíně už není reprezentantem voličů a svých členů, ale nástrojem lobbistických zájmů. Proto vyzýváme primátora Děčína Vladislava Rašku a Radu města Děčína, aby rezignovali na své funkce. Navrhujeme vytvoření Rady porozumění, která dovede město řádným způsobem do voleb na podzim roku 2010. Nemůžeme město nechat řídit lidmi, kteří jsou sami řízeni, nikoli politikou, ale zájmy stavebních lobby,“ řekl předseda děčínské organizace ČSSD Jaroslav Foldyna.

Na to Raška nechtěl reagovat s odůvodněním, že jsou jiné legitimní nástroje, které jeho i radu mohou postů zbavit. „Mám samozřejmě na mysli zastupitelstvo,“ upozornil děčínský primátor.